Demokracja i Społeczeństwo
Obywatelskie

Demokracja społeczeństwo obywatelskie

Promujemy aktywne postawy obywatelskie

wzmacniamy sektor pozarządowy i rozwój współpracy między obywatelami a władzami publicznymi. W ramach swoich działań proponujemy innowacyjne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, angażujące obywateli w procesy podejmowania decyzji, umożliwiające im korzystanie z posiadanych praw oraz przejrzystoć funkcjonowania życia publicznego, w tym działalności partii politycznych. 

Zespół zajmujący się projektem

Poznaj nasz
zespół

Sonia Horonziak
Koordynatorka Projektów/ Analityczka

Wydarzenia

Zapisz się do newslettera
Newsletter