Status:

Projekt

Podziel się

Perspektywy obywatelskiego zaangażowania mieszkańców krajów wyszehradzkich


Jak wygląda aktywność publiczna i obywatelska mieszkańców Polski, Czech, Słowacji i Węgrzech? W jaki sposób postrzegają oni funkcjonowanie demokracji w swoich krajach? Jakich zmian w tym zakresie możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości i co można zrobić, by zwiększyć zainteresowanie przedstawicieli naszych społeczeństw zaangażowaniem się w funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych? To główne pytania, na które odpowiedzi będziemy szukali w tym międzynarodowym projekcie. Instytut Spraw Publicznych realizuje go razem z partnerami z Czech (STEM), Słowacji (Institute for Public Affairs, IVO) i Węgier (Political Capital Ltd.).

W projekcie przeprowadzone zostanie badanie sondażowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców każdego z tych państw, poświęcone ich aktywności obywatelskiej oraz nastawieniu do demokracji. W oparciu o jego wyniki we wszystkich czterech krajach zostanie zorganizowana seria okrągłych stołów, mających na celu pogłębienie zgromadzonej wiedzy i wypracowanie pomysłów rozwiązań, które pomogą odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami okrągłych stołów zorganizowanych w Polsce:
- Nagranie z dyskusji zorganizowanej we Wrocławiu w w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej >>>>>
- Relacja i nagranie z debaty "Demokracja +/- Jakimi jesteśmy obywatelami?" zorganizowanej w Warszawie >>>>>

Wszystkie te działania są realizowane w projekcie „Potential for civic participation in the Visegrad 4 countries” (więcej informacji tutaj), który został dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.Więcej informacji o prowadzonych w projekcie działaniach można uzyskać pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter