Poznaj nasz zespół

Aleksandra Kobylińska

Aleksandra Kobylińska

Koordynator projektów/Analityk

aleksandra.kobylinska@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564275

Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych od 2007 r. Doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN. Socjolog i prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; uczestniczyła także w programie Master’s in the Sociology of Law prowadzonym przez International Institute for the Sociology of Law w Oñati (Hiszpania). Laureatka Nagrody im. Floriana Znanieckiego II stopnia za pracę magisterską "W świecie Orwella. Lektura własnej teczki w doświadczeniu opozycjonistów lat 80."
W ISP zajmuje się projektami dotyczącymi m.in. przejrzystości życia publicznego, finansowania partii politycznych, instytucji demokratycznych, udziału obywateli w procesie stanowienia prawa.

Języki obce: angielski, hiszpański
 

Specjalizacje:
 • Korupcja
 • Lobbing
 • Finansowanie partii politycznych
 • Socjologia prawa
Publikacje:
 • A. Kobylińska, L. Petrakova, F. Pazderski (red.), Jak skutecznie przeciwdziałać korupcji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
 • A. Kobylińska, M. Folta (współpraca), Sygnaliści - ludzie, którzy nie potrafią milczeć, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
 • A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • A. Jackowska, J. Zbieranek, System finansowania partii politycznych w Polsce [w:] K. Kowalczyk, Partie i system partyjny w III RP, Toruń 2011.
 • R. Batko, A. Jackowska, A. Niżyńska, M. Waszak, J. Zbieranek (red.), Praktyczny przewodnik po lobbingu w samorządzie województwa, Instytut Spraw Publicznych 2010.
 • A. Jackowska, Specyfika samorządu wojewódzkiego [w:] Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • A. Jackowska, Metody prowadzenia lobbingu [w:] Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • A. Jackowska, Kontrola finansów partyjnych jest iluzoryczna, „Gazeta Prawna” z 18 grudnia 2008 (nr 247).
 • A. Jackowska, J. Zbieranek, Społeczna kontrola finansowania partii politycznych [w:] J. Zbieranek (red.), Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 • A. Jackowska, Subwencje budżetowe dla partii politycznych – kwoty i tendencje [w:] J. Zbieranek (red.), Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
Zapisz się do newslettera
Newsletter