Status:

Projekt

Podziel się

Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa


OPZZ Konfederacja Pracy oraz Instytut Spraw Publicznych rozpoczęły realizację partnerskiego projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w całej Polsce w zakresie efektywnego działania w procesie stanowienia prawa. Zaplanowano szkolenia dla przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, a także stworzenie podręcznika i aplikacji mobilnej. Okres realizacji projektu: 01.10.2017-31.12.2019
 
SZKOLENIA
Szkolenia z zakresu stanowienia prawa dla przedstawicieli partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych , realizowane w poszczególnych województwach, składają się z dwóch modułów 

Moduł szkoleniowy 1 teoretyczny (realizacja: IV kwartał 2017 oraz I i II kwartał 2018)
Zaplanowano 16 szkoleń trwających półtora dnia. Program obejmuje: zagadnienia z zakresu prawa pracy, rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa pracy, dialog społeczny na poziomie lokalnym i szczeblu krajowym; nacisk na formę warsztatową oraz dyskusję i wymianę doświadczeń. Zajęcia prowadzone będą przez kompetentnego prawnika; miejsca szkoleń będą także przystosowane do osób niepełnosprawnych, dla części uczestników przewidziano nocleg, dla wszystkich za to przygotowano wyżywienie i komplet materiałów szkoleniowych; na każdym szkoleniu będzie prowadzona ewaluacja i test wiedzy, na koniec szkolenia jeśli uczestnik wykaże w teście uzyskanie dostatecznego poziomu wiedzy otrzyma certyfikat.

Moduł szkoleniowy 2  praktyczny  (realizacja: rok III-IV kwartał 2018, I-III kwartał 2019))
Zaplanowano 16 jednodniowych szkoleń. Elementy programu szkoleniowego: ścieżka legislacyjna aktów prawnych na poziomie centralnym i samorządowym oraz proces stanowienia prawa, możliwość i formy udziału obywatelskiego, zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie efektywności udziału obywatelskiego w procesie stanowienia prawa (konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl, samorządowe portale konsultacyjne), przykłady udziału w konsultacjach społecznych i ćwiczenia kompetencji miękkich, zasady kultury komunikacji w konsultacjach społecznych i procesie stanowienia prawa, elementy teorii negocjacji w kontekście stanowienia prawa; szkolenia będą prowadzone w formie wykładu połączonego z dyskusją i ćwiczeniami warsztatowymi w grupach; na koniec zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna.

Aktualnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i związków zawodowych
na szkolenia Modułu 1

 
Czas trwania: 1,5 dnia (piątek-sobota)
 
Zakres szkolenia: wstęp do prawa pracy, nowelizacja Kodeksu Pracy (minimalne wynagrodzenie, zawieranie umów o pracę na nowych zasadach, urlopy związane z rodzicielstwem, świadectwa pracy), rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa pracy, dialog społeczny na poziomie lokalnym i szczeblu krajowym (procedury konsultacyjne, negocjacje, lobbing).
 
Warunki uczestnictwa: udział w szkoleniu jest bezpłatny, w ramach ograniczonych środków możliwe jest zapewnienie zamiejscowym uczestnikom jednego noclegu i zwrotu kosztów przejazdu.
 
Szczegółowe informacje w plikach do pobrania, poniżej.
 
Najbliższe szkolenia:

Woj. kujawsko-pomorskie i mazowieckie:    Płock  29-30.06.2018 r.
Pobierz: Zaproszenie Płock              Karta zgłoszenia Płock


Uwaga  zakwalifikowani uczestnicy obowiązani są do wypełnienia – formularzy dostępnych tu do pobrania:
DANE UCZESTNIKA  i OŚWIADCZENIA


Szkolenia zrealizowane (Moduł 1):
woj. łódzkie, Łódź, grudzień 2017; woj. zachodniopomorskie, Stargard, grudzień 2017; woj. świętokrzyskie, Kielce, styczeń 2018; woj. opolskie, Głuchołazy styczeń 2018; woj. wielkopolskie, Gniezno luty 2018; woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, Olsztyn luty 2018; woj. podkarpackie, Rzeszów marzec 2018; woj. lubelskie, Lublin, marzec 2018; woj. małopolskie, Bochnia, marzec 2018; Olsztyn kwiecień 2018 woj. warmińsko-mazurskie, woj. lubuskie Jesionka k/Kolska maj 2018, woj. pomorskie Knybawa k/Tczewa maj 2018. woj. mazowieckie Warszawa czerwiec 2018 r., woj. dolnośląskie Wrocław, czerwiec 2018.
 
 
PODRĘCZNIK
W podręczniku zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy, możliwość i formy udziału w procesie stanowienia prawa, źródła informacji, zastosowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie efektywnego udziału obywatelskiego w procesie stanowienia prawa, zasady kultury komunikacji w konsultacjach społecznych. Podręcznik będzie dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej.

APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja będzie odpowiedzią na trudny dostęp do kompleksowej i bieżącej informacji na temat procesów stanowienia prawa, będzie to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne, podpięta będzie pod stronę konsultacje.gov.pl; Przewidywane funkcje aplikacji to: informowanie o zbliżających się terminach zgłaszania uwag, w przypadku wybranych przez użytkownika procesów, informowanie o zbliżających się konsultacjach społecznych i podstawowych informacjach o nich, prosta gra utrwalająca nabytą wiedzę; Aplikacja zostanie zaprojektowana przede wszystkim dla użytkowników ze związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, ale będzie także przydatna i dostępna dla przedstawicieli pracodawców oraz władz publicznych oraz niezrzeszonych organizacji związkowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo i nazwa projektu

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter