Poznaj nasz zespół

Sonia Horonziak

Sonia Horonziak

Koordynatorka Projektów/ Analityczka


Doktor nauk politycznych i administracji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz badawczego programu stypendialnego na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Niemcy. Obecnie koordynatorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 2020-2023 Specjalistka ds. Kontaktów Naukowych w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Do 2018 roku pełniąca obowiązki prezesa w Fundacji Edukacji Polonijnej. Od lat zaangażowana we współpracę z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmowała się promocją polskich naukowców za granicą, wspieraniem polskiej edukacji wśród dzieci przebywających na emigracji oraz nawiązywaniem międzynarodowych kontaktów naukowych z organizacjami z całego świata. Autorka wielu publikacji w zakresie polaryzacji politycznej, teorii demokracji, procesów wyborczych oraz niemieckiej myśli politycznej. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. 

Specjalizacje:
- polaryzacja polityczna
- wybory, zachowania wyborcze
- teoria demokracji
- dyskurs polityczny/komunikowanie polityczne
- antropologia polityczna

Wybrane publikacje:

•    "Dysfunctional democracy and political polarisation: The case of Poland" [in:] "Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft (ZFVP)", Special issue 2022, Wiesbaden 2022, Germany.

•    "Teoria demokracji a polaryzacja. Czy spolaryzowane społeczeństwo może być demokratyczne?" [w:] "Politeja", nr 77, Kraków 2022, Polska.

•    S. Horonziak, A. Radwan, "Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii" [w:] „Studia z Polityki Publicznej”, t. 9, nr 1, 2022, 5–6, 115-139, Warszawa 2022, Polska.

•    “Biological and anthropological foundations of Arnold Gehlen's political theory” [in:] “Teoria Polityki”, no 5/21, Kraków 2021, Poland.

•    „Wybory w świetle polaryzacji. Mowa nienawiści w kampanii parlamentarnej 2019 roku”, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, s. 381-394, Kraków 2021, Polska.

•    „Moral hypertrophy and degeneration of institutions – Arnold Gehlen’s warning against the consequences of Hobbesian nature” in: „Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Tomasa Hobbesa”, edited by J. Baryzel, Ł. Perlikowski, A. Wielomski, pp. 77-86, Płock 2019, Poland.

•    „Antropologia Arnolda Gehlena wobec człowieka w nowym technicznym świecie” w: „Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją”, red. M. Lipowicz, pp. 43-60, Kraków 2018, Polska.

•    „Moralność hipertroficzna człowieka współczesnego” [w:] „Zeszyty naukowe”, t. 14, VII, nr 2, s. 33-47, Sucha Beskidzka 2018, Polska.

•    „Postprawda a realizm i romantyzm polityczny. Nowe zjawisko czy znany fenomen?” w: „Postprawda. Spojrzenie krytyczne”, red. T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, A. Pohl, pp. 185-187, Kraków 2018, Polska.

•    „Idea <<powrotu do kultury>> Arnolda Gehlena” [w:] „Przegląd Filozoficzny”, nr 3 (103), s. 207-216, Warszawa 2017, Polska.

•    „Sondaże przedwyborcze w kampanii parlamentarnej 2015 roku” w: „Oblicza kampanii wyborczych 2015”, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016, s. 253–270, Polska.


•    „Institutions as the forces stabilizing state. Contemporary look at Arnold Gehlen's theory of institutions” [in:] „Political dialogues”, edited by Ł. Dominiak, 2015, vol. XVIII pp. 113-122, Poland.

•    “Czas społeczny a zmiana społeczna” [w:] “Pisma humanistyczne”, red. Tomasz Okraska, Katowice 2014, t. XII, s. 103-120, Polska.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter