Rok publikacji: 2023
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Nastroje społeczne, aktywność publiczna i stosunek do demokracji zdaniem Polek i Polaków

Pobierz publikację:

Przedstawiamy pierwszą część analizy wyników badania ilościowego zrealizowanego w czerwcu 2023 roku na próbie 4088 Polek i Polaków, reprezentatywnej dla populacji w wieku od 17. roku życia i uwzględniającej rozkład ze względu na płeć, wiek, miejsce i województwo zamieszkania badanych.


W niniejszym raporcie przyglądamy się kilku ogólnym zagadnieniom składającym się na ocenę sytuacji w kraju: aktywności publicznej, stosunkowi do demokracji i zaufaniu do instytucji publicznych. Podjęcie tych tematów ma posłużyć do realizacji dwóch celów: po pierwsze, zależy nam na wpisaniu się w ten sposób w dyskusje o jakości demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, po drugie zaś wyniki zostały wykorzystane przed wyborami z października 2023 roku do pracy z kilkoma koalicjami obywatelskimi nad przygotowaniem lub dopracowaniem ich działań rzeczniczych i komunikacyjnych.

W znacznej części uwzględnionych w kwestionariuszu pytań powtórzyliśmy kwestie poruszane w poprzednich badaniach realizowanych wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) oraz National Democratic Institute (NDI) w latach 2018, 2020 i 2021. W tej analizie stosujemy przede wszystkim dane z ubiegłych lat do obserwacji trendów w opiniach najmłodszych Polek i Polaków. Na zakończenie analizy prezentujemy też ogólne wnioski oraz rekomendacje kierunków działań, których podjęcie może pozwolić na poprawę niekorzystnych trendów w postawach Polek i Polaków wobec demokracji oraz na zwiększenie ich zainteresowania aktywnością publiczną skierowaną na poprawę funkcjonowania zarówno całego kraju, jak i poszczególnych społeczności lokalnych.

Zapraszamy do lektury i dyskusji o omawianych w raporcie wynikach badania! Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter