Równość
płci

Równość płci

Obserwatorium Równości Płci

jest inicjatywą pozarządową, powstałą w 2012 roku w ramach Instytutu Spraw Publicznych, mającą na celu analizowanie, monitorowanie i promowania równości płci w Polsce. Poprzez działania grupy ekspertów i ekspertek zajmujących się problematyką konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn monitorujemy działania legislacyjne, aktywność rządu i administracji publicznej. 

Zespół zajmujący się projektem

Poznaj nasz
zespół

Zapisz się do newslettera
Newsletter