Status:

Projekt

Podziel się

Kształtowanie kontruktywnego dialogu w Europie Środkowej/Building Constructive Dialogue in Central Europe


Aby lepiej zrozumieć, podnieść świadomość i zareagować na dostrzegalną polaryzację społeczną i polityczną w Europie Środkowej, ISP połączył siły z budpaesztańskim think tankiem Political Capital i grupą lokalnych organizacji partnerskich z Polski i Węgier. Razem podjęliśmy działania skierowane na złagodzenie tego konfliktu i budowę konstruktywnego dialogu w regionie. W tym celu zaplanowaliśmy badanie poświęcone kluczowym czynnikom wywołującym podziały społeczne i polityczne w obu społeczeństwach, mające na celu identyfikację powodów, dla których członkowie obu społeczeństw są otwarci na populistyczne postulaty w polityce oraz poziomu tej otwartości. W dalszej kolejności we współpracy z lokalnymi grupami obywatelskimi w wybranych społecznościach podzielonych różnorodnymi konfliktami przeprowadziliśmy działania odpowiedające na zidentyfikowane problemy.

W projekcie podjęto działania składające się na dwa główne komponenty:
  1. Szeroko zakrojone badania i analizy (z wykorzystaniem sondażu przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej dla mieszkańców zarówno polskiego jak i węgierskiego społeczeństwa oraz w oparciu o przeprowadzoną w każdym kraju grupę wywiadów eksperckich, pozwalających na lepsze zrozumienie specyfiki dotyczącej pecności populizmu w życiu publicznym danego kraju);
  2. Ukierunkowane działania informacyjne (sprowadzające się przede wszystkim do 7 lokalnych wydarzenia publicznych zorganizowanych w każdym z obu krajów poza głownymi miastami, każde było poświęcone innemu tematowi, ważnemu zpunktu widzenia  lokalnej społeczności i każde było zorganizowane w innym formacie, adekwatnym do lokalnego kontekstu; w Polsce ta seria lokalnych wydarzeń została połączony ze sobą pod wspólną nazwą Objazdowego Klubu Dyskusyjnego "Wspólny Mianownik", któremu nadano własne logo - zob. poniżej).Za organizację lokalnych publicznych wydarzeń odpowiedzialne były organizacje partnerskie (które dobierały sobie dodatkowo do współpracy
lokalnych aktywistów i aktywistki). W Polsce tymi podmiotami były:
Poniżej znajduję się lista lokalnych wydarzeń zorganizowanych w Polsce w ramach Objazdowego Klubu Dyskusyjnego „Wspólny Mianownik”:
W celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie prosimy o kontakt z jego koordynatorem, Filipem Pazderskim, pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter