Konstytucjonalizm
i Kultura Prawna

Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej

Od 2015 roku znacząco pogarsza się przestrzeganie przez władze publiczne norm i zapisów konstytucji oraz zasady rządów prawa.

W Instytucie Spraw Publicznych podejmowaliśmy w tym okresie liczne działania w celu powstrzymania i odwrócenia tych negatywnych trendów, współpracując z innymi organizacjami obywatelskimi w kraju i zagranicą.

Aby wzmocnić i lepiej koordynować nasze działania w tym zakresie, reaktywowaliśmy działalność Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej (CKiKP).

CKiKP działało już w ramach naszego Instytutu w latach 1997-2001, kierował nim wtedy profesor Mirosław Wyrzykowski, obecny przewodniczący Rady Fundacji Instytutu Spraw Publicznych. W tamtym okresie Centrum aktywnie wspierało prace nad przyjętą w 1997 r. Konstytucją RP, wydało liczne książki i inne publikacje o tematyce konstytucyjnej oraz organizowało seminaria i konferencje o zasięgu międzynarodowym.  

Reaktywowane obecnie CKiKP będzie wspierało nasz Instytut w zakresie podnoszenia jakości debaty publicznej w Polsce i inspirowaniu zmian prawnych i instytucjonalnych. Chcemy edukować i wspierać działania obywatelskie związane z praworządnością.


Zadaniem CKiKP jest podjęcie skoordynowanych i stałych działań w zakresie wymiany wiedzy, wspólnego tworzenia rozwiązań i przygotowania społeczeństwa obywatelskiego do pracy nad odbudowaniem państwa prawa w Polsce.Działalnością Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej od 1 sierpnia 2023 roku będzie kierować Filip Czernicki -  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, zawodowo specjalizujący się między innymi w zakresie prawa organizacji pozarządowych. Od wielu lat czynnie zaangażowany we współpracę z organizacjami społecznymi. Współtwórca sieci studenckich poradni prawnych i aktywnie promujący postawy pro bono wśród prawników. Koordynator programów pro bono Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Członek Zarządu Global Alliance for Justice Education, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


Działania w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowywww.aktywniobywatele.org.pl 
Zapisz się do newslettera
Newsletter