Zrealizowaliśmy
setki projektów 
badawczych

oraz dotarliśmy z ich wynikami do szerokiej publiczności. Wiedza, doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników pozwalają nam zaoferować Państwu szereg usług w dziedzinie badań społecznych, szkoleń czy organizacji wydarzeń.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes.

Realizacja  badań społecznych

Dostosowanych do potrzeb zleceniodawców, w tym badań wizerunkowychbadań młodych, rynku pracy, migracji, zabezpieczenia społecznego, ect.

Zapraszamy autorów i instytucje do publikowania prac naukowych w naszym wydawnictwie.

Instytut Spraw Publicznych (ISP) znajduje się na liście wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2019. Nasze wydawnictwo znalazło się na poziomie I w tym wykazie, w związku z tym autor uzyskuje 80 punktów za publikację. 
 

Organizacja wydarzeń

Od zamkniętych spotkań dla wąskich grup branżowych po duże, skierowane do szerokiego grona odbiorców konferencje (w tym konferencje prasowe), okrągłe stoły, warsztaty, seminaria i debaty publiczne.

Prowadzenie szkoleń

Na przykład na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy, partycypacji publicznej, konsultacji społecznych czy  antydyskryminacyjne.

Opracowywanie wniosków 

O granty z funduszy UE - nasza skuteczność jest bardzo wysoka! Realizujemy rocznie od 50-70 projektów w partnerstwach krajowych i międzynarodowych. 
 

Całość zysków z działalności komercyjnej przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych.

Skontaktuj się z nami:

Danuta Pławecka
Dyrektor Wykonawczy
tel: (48-22) 556 42 69
e-mail: isp@isp.org.pl
 

Oferta komercyjna - Instytut Spraw Publicznych

Wybierz temat *

* - pole wymagane
Zapisz się do newslettera
Newsletter