dr Jacek Kucharczyk na posiedzeniu Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

dr Jacek Kucharczyk na posiedzeniu Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji


14 listopada dr Jacek Kucharczyk, prezes IPA, wziął udział w 37. posiedzeniu Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji (CoD) w Londynie, a także w spotkaniach Komitetu Wykonawczego CoD i regionalnym spotkaniu europejskich członków Filaru Społeczeństwa Obywatelskiego (CPS) CoD. Dr Kucharczyk jest obecnie wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Sterującego CPS.  


Posiedzenie Rady Zarządzającej, któremu przewodniczył rząd Kanady, położyło podwaliny pod prace nad nowym planem strategicznym CoD, który określi rolę tej organizacji w promowaniu wartości demokratycznych i wzmacnianiu odporności demokracji w czasach pogłębiających się podziałów społecznych i politycznych. Podstawą tej nowej strategii będzie zwiększenie roli kobiet i młodych ludzi w polityce. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego aktywnie uczestniczą w opracowywaniu tej nowej strategii i będą odgrywać ważną rolę w jej wdrażaniu.

Jednym z tematów dyskusji była rola organizacji wielostronnych we wzmacnianiu demokracji. Zbliżająca się 75. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i trwałe znaczenie tego dokumentu zostały przywołane przez kilku mówców reprezentujących zarówno rządy, jak i organizacje obywatelskie. Sekretarz generalny CoD Thomas Garrett, a także wielu członków Filaru Społeczeństwa Obywatelskiego CoD, w tym Instytut Spraw Publicznych, poparli apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyznaczenie sprawozdawcy ds. demokracji. Tekst tego oświadczenia jest dostępny tutaj i jest otwarty dla organizacji i osób, które popierają tę ideę.

https://www.democracywithoutborders.org/unrod-call/
Zapisz się do newslettera
Newsletter