Polityka Społeczna

Dialog, praca i integracja społeczna

Głównym obecnie wyzwaniem dla Polski, Europy i świata są nierówności społeczne.

Przejawiają się one w skrajnych różnicach dochodowych i majątkowych, wykluczeniu społecznym czy różnych formach dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, działalność związkową, etc.). Dostarczamy wiedzy na potrzeby polityk publicznych (evidence-based-policy), które mają tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki rynkowej. W demokratycznym państwie włączenie społeczne i solidarność społeczna są wartościami konstytutywnymi.

Prowadzimy badania i dostarczamy rekomendacji w zakresie najważniejszych i najnowszych polityk publicznych w Polsce i Europe. Obecnie kluczowym kontekstem są polityki cyfryzacji i  Europejskiego Zielonego Ładu (w tym sprawiedliwa transformacja) – prowadzące w kierunku tzw. dwojakiej transformacji (twin transition). Wspieramy partnerów społecznych i podmioty społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu rozwiązań i dialogu społecznego. 

Poznaj nasz
zespół

Małgorzata Koziarek
Koordynatorka Projektów/ Analityczka

Wydarzenia

Zapisz się do newslettera
Newsletter