Polityka Społeczna

Dialog, praca i integracja społeczna

Głównym obecnie wyzwaniem dla Polski, Europy i świata są nierówności społeczne.

Przejawiają się one w skrajnych różnicach dochodowych i majątkowych, wykluczeniu społecznym czy różnych formach dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, działalność związkową, etc.). Dostarczamy wiedzy na potrzeby polityk publicznych (evidence-based-policy), które mają tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznej gospodarki rynkowej. W demokratycznym państwie włączenie społeczne i solidarność społeczna są wartościami konstytutywnymi. 

Poznaj nasz
zespół

Małgorzata Koziarek
Koordynatorka Projektów/ Analityczka

Bieżące projekty

Zapisz się do newslettera
Newsletter