Status:

Projekt

Podziel się

Ocena stabliności i rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce


Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji pozarządowych (CSO Sustainability Index) jest podstawowym narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu dziewięciu krajach przez ostatnie osiemnaście lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych, ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy z organizacjami partnerskimi w każdym z wymienionych dwudziestu dziewięciu krajów. Od 2004 roku badanie w Polsce prowadzi Instytut Spraw Publicznych.

Ocena kondycji organizacji obywatelskich w danym kraju jest dokonywana na podstawie metodologii Indeksu Stabilności (CSO Sustainability Index ) - corocznego badania międzynarodowego koordynowanego przez United States Agency for International Development (USAID). Ocena dokonywana jest przez panel dyskusyjny, składający się z ekspertów wywodzących się zarówno z różnych branż sektora pozarządowego, jak i administracji opublicznej oraz środowisk akademickich. Uczestnicy panelu oceniają poziom rozwoju i stabilność trzeciego sektora w Polsce, uwzględniając siedem wymiarów: otoczenie prawne, zdolności organizacyjne, kondycję finansową, rzecznictwo, świadczone usługi, infrastrukturę oraz wizerunek społeczny. Na podstawie wyników panelu przygotowywany jest raport, publikowany na stronach US AID razem z raportami z pozostałych krajów uczestniczących w badaniu. Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o badaniu można zdobyć w Instytucie Spraw Publicznych pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.

Angielska wersja raportu najnowszej edycji raportu CSO Sustainability Index dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji jest dostępna TUTAJ!

Do pobrania raporty dotyczące Polski:

Raport 2015 (PL)

Raport 2014 (PL)

Raport 2013 (PL)


Raport 2012 (PL)


Raport 2011 (PL)

Raport 2010

Raport 2009

Raport 2008

Raport 2007

Raport 2006

Raport 2005

Raport 2004


Zachęcamy też do lektury relacji z imprez promujących ukazanie się kolejnych edycji raportu:
- Debata: Orbanizacje czy organizacje – o zagrożeniach swobody społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej, 28 października 2014 r.- relacja Kai Kietlińskiej TUTAJ.
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter