Status:

Projekt

Podziel się

Co naprawdę dzieje się z odpadami, które wyrzucamy do naszych śmietników? Jak radzą sobie samorządy z zagospodarowaniem odpadów z naszych domów? W jakim stopniu udaje się nam wypełnić unijne cele dotyczące poziomów recyklingu? Jak wesprzeć gminy w prowadzeniu skuteczniejszej gospodarki odpadami? Na te i inne pytania będziemy szukamy odpowiedzi w projekcie „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie ”.


•    O projekcie 
•    Zespół projektu 
•    Aktualności i wydarzenia 
•    Materiały 
•    Rozwijamy się! 
•    Kontakt 


Temat „śmieciowy”
od lat wzbudza w Polsce silne emocje i rodzi wiele problemów. Statystyczny Polak z roku na rok produkuje coraz więcej odpadów.  Mimo podjętych dotąd w Polsce wysiłków na rzecz wdrażania tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, wciąż bardzo daleko nam do ideału. Większość odpadów nadal trafia na wysypiska śmieci, choć taka forma ich zagospodarowania powinna być absolutną ostatecznością. Każdy odpad jest potencjalnym zasobem, który można z pożytkiem wykorzystać. Mieszkańcy narzekają na drastyczne podwyżki cen wywozu śmieci, samorządowcy – na stale zmieniające się otoczenie prawne i wymagania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Media nagłaśniają przypadki patologii w tym obszarze, których skrajnym przykładem jest działalność „mafii śmieciowych”. Jest to więc temat bardzo ważny i aktualny, dlatego analityczki i analitycy Instytutu Spraw Publicznych przy współpracy ekspertów zewnętrznych i wolontariuszy postanowili się z nim zmierzyć. 

Nasze działania będą prowadzone w kilku obszarach:

•    Monitoring i badanie
Pierwszy obszarem naszych działań będzie diagnoza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Na warsztat weźmiemy wybrane 9 gmin, w których szczegółowo przyjrzymy się, jak jest prowadzona gospodarka odpadami. Działania monitoringowe będą prowadzone przy udziale lokalnych wolontariuszy, pod kierunkiem eksperta i przy wsparciu analityków Instytutu Spraw Publicznych. Zespół ekspertów przeprowadzi także badania uzupełniające, aby uzyskać możliwie szeroki obraz stanu gospodarki odpadami w danej gminie.
Więcej o monitoringu>>>

•    Praca z gminami
W wybranych 4 lokalizacjach podejmiemy bardziej pogłębioną prace nad stworzeniem rozwiązań w odpowiedzi na zdiagnozowane problem. Do współpracy przy ich opracowaniu zaprosimy lokalnych interesariuszy – decydentów, mieszkańców, przedstawicieli firm odpadowych.
Więcej o pracy z gminami >>> 

•    Wypracowanie rekomendacji
Podsumowaniem monitoringu i badań oraz procesu pracy z gminami będą lokalne rekomendacje dotyczące poprawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także rekomendacje odnoszące się do zmian w całym systemie gospodarowania odpadami. W procesie tym będą nas wspierać eksperci International Development Norway – naszego norweskiego Partnera.

•    Działania komunikacyjne
Naszym działaniom towarzyszyć będzie kampania informacyjna, na którą składać się będą wydarzenia ogólnopolskie i lokalne, a także szereg publikacji i bieżące działania komunikacyjne prowadzone na stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Data realizacji:
31-12-2021 – 30-09-2023
Partner projektu:
International Development Norway

Zespół projektu:
Aleksandra Kobylińska – Koordynatorka projektu
Filip Pazderski – Specjalista ds. badań i monitoringu
Ewa Chodkiewicz – Specjalistka ds. badań i monitoringu
Paweł Głuszyński - Ekspert projekt

Materiały

Wyzwania gospodarki odpadami komunalnymi w gminach
Gospodarka odpadami w Bisztynku. Raport z monitoringu
Gospodarka odpadami w Chojnowie. Diagnoza i rekomendacje
Gospodarka odpadami w Poznaniu. Raport z monitoringu
Gospodarka odpadami w Szczecinie. Raport z monitoringu
Gospodarka odpadami w Złotoryi. Diagnoza i wsparcieKontakt
Koordynatorka projektu
Email: aleksandra.kobylinska[małpa]isp.org.pl


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter