Instytut Spraw
Publicznych

  Wspieram  

Instytut Spraw Publicznych
jest wiodącym polskim think-tankiem oraz niezależnym ośrodkiem badań i analiz politycznych, założonym w 1995 roku. Misją Instytutu jest przyczynianie się do świadomej debaty publicznej na temat kluczowych zagadnień polityki polskiej, europejskiej i globalnej. Główne obszary badań obejmują politykę europejską, politykę społeczną, społeczeństwo obywatelskie, migracje i politykę klimatyczną.

Nasz numer konta: 44 1050 1012 1000 0090 3152 8095  
KRS: 0000138239

Misja Instytutu Spraw Publicznych

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy
  • wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych
  • tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego
  • dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych

Nasza wizja

Poprzez realizację swoich celów, Instytut Spraw Publicznych służy obywatelowi, społeczeństwu oraz państwu. Chcemy:

  • aby obywatel naszego kraju był wykształcony, świadomy swoich praw i obowiązków, współodpowiedzialny i zaangażowany w życie publiczne
  • aby polskie społeczeństwo było otwarte (tolerancyjne, inkluzyjne), aktywne, solidarne, zamożne i europejskie
  • aby państwo polskie było demokratyczne, deliberujące, praworządne, nowoczesne, sprawne, potrafiące definiować długo- i krótkofalowe cele, zorientowane na obywatela, partnerskie, transparentne, aktywne, odpowiedzialne wobec wspólnoty międzynarodowej

Pobierz Statut Fundacji
Instytut Spraw Publicznych

STATUT FUNDACJI ISP

Zapisz się do newslettera
Newsletter