Poznaj nasz zespół

Paulina Sobiesiak-Penszko

Paulina Sobiesiak-Penszko

Dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej

paulina.sobiesiak@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564281

Paulina Sobiesiak-Penszko, doktor socjologii, absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu, kierownik Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej, starszy analityk w Instytucie Spraw Publicznych.
 
Od ponad dekady prowadzi badania, analizy i ewaluacje w obszarze funkcjonowania demokracji, zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. Zajmowała się także m.in. zagadnieniami włączania obywateli w procesy decyzyjne, polityką społeczną, rozwojem lokalnym i sytuacją grup zagrożonych wykluczeniem. Realizowała projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Fundacji im. Heinricha Bölla, European Climate Foundation, Purpose Foundation, Fundacji Orange, a także administracji publicznej i samorządów lokalnych. 

Autorka i współautorka ponad czterdziestu publikacji. 
 
Specjalizacje:
 
zrównoważony rozwój
polityka klimatyczna
edukacja cyfrowa 
partycypacja obywatelska
społeczności lokalne
socjologia wsi
 

Wybrane publikacje: 

 • P. Sobiesiak-Penszko, M. Koziarek, Jak poprawiać jakość życia w mieście, chroniąc klimat? Zintegrowany model prowadzenia polityki miejskiej, Instytut Spraw Publicznych. 
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Analiza społeczno-polityczna, Instytut Spraw Publicznych we współpracy z oddziałem Fundacji Heinricha Boell’a w Warszawie.
 • P. Sobiesiak-Penszko, A. Kassenberg, D. Owczarek, W. Szymalski, M. Koziarek (praca zbiorowa), Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju (wybrane aspekty). Publikacja przygotowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Spraw Publicznych we współpracy z oddziałem Fundacji Heinricha Boell’a w Warszawie.
 • P. Sobiesiak-Penszko, Edukacja w Warszawie w pierwszym roku reformy systemu oświaty,  ISP, 2018.
 • P. Sobiesiak-Penszko, Relacje społeczne i aktywność obywatelska rodziców z niepełnosprawnościami, [w:] D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław,  A. Wołowicz-Ruszkowska, Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawności, ISP 2018.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Pieniądze i polityka na poziomie lokalnych. Raport z monitoringu finansowania wyborów samorządowych 2014, ISP 2016.
 • P. Sobiesiak-Penszko, M. Koziarek, Jak dobrze mieć sąsiada. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych, ISP, 2016. 
 • P. Sobiesiak-Penszko, (red.), Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, ISP 2015.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Wiejskie budżety obywatelskie. Analiza, 4/2014, Instytut Obywatelski.
 • P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 • P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, A. Olech, Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Analizy i Opinie, Nr. 3, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, A. Krajewska, Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem, Analizy i Opinie , Nr.1, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Wolontariat osób dojrzałych w Polsce - ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2012.
 • P. Sobiesiak, G. Makowski (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Ukryty potencjał? Trzeci Sektor w starzejącym się społeczeństwie, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, J. Zalewska, Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Aktywni 60+? Wolontariat osób starszych w Polsce, Analizy i Opinie nr 117, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, M. Racław, Społeczności lokalne wobec osób starszych – diagnoza i rekomendacje, Analizy i Opinie nr 118, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak-Penszko, M. Dudkiewicz, Starość w trzecim sektorze: aktywnie, czy opiekuńczo?, Kwartalnik III sektor, Nr 25, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Podział postkomunistyczny w Polsce lokalnej – studium przypadku, [w:] Bożena i Arkadiusz Tuziak (red.), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • P. Sobiesiak, Jak zmienić polski system integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych?, [w:] Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw Publicznych.
 • P. Sobiesiak, (Dez)integracja społeczna i (dez)aktywizacja zawodowa osób niepelnosprawnych w małych miastach i na terenach wiejskich, [w:] Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw Publicznych.
 • P. Sobiesiak, B. Gąciarz, E. Giermanowska, U. Kurowska, Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną? Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
   
Zapisz się do newslettera
Newsletter