Poznaj nasz zespół

Prof. Wojciech Sadurski

Prof. Wojciech Sadurski

Profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Sydnejskim (gdzie ma tytuł Challis Professor of Jurisprudence) oraz profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2009 byl profesorem teorii i filozofii prawa w Europejskim Instutucie Uniwersyteckim we Florencji, gdzie w latach 2003-2006 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa. Opublikował wiele książek i artykułów naukowych z zakresu filozofii prawa, konstytucjonalizmu porównawczego i filozofii politycznej. Dwie ostatnie książki to Equality and Legitimacy(„Równość i prawowitość”, Oxford University Press, Oxford 2008) i Prawo przed sądem: Studium sądownictwa konstytucyjnego w post-komunistycznych panstwach Europy Środkowej i Wschodniej (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008).
Zapisz się do newslettera
Newsletter