Poznaj nasz zespół

Prof. Danuta Hübner

Prof. Danuta Hübner

Posłanka w Parlamencie Europejskim, Przewodniczącą Komisji Spraw Konstytucyjnych. Pierwsza w historii polska Komisarz Europejska, ekonomistka i znawczyni polityki gospodarczej. W maju 2004 roku  została członkiem Komisji Europejskiej Romano Prodiego, a w listopadzie 2004 roku powierzono jej stanowisko Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Od 1993 roku zaangażowana w pracę polskiego rządu. Jako Szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odpowiadała za przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, następnie Szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 1998-2001, jako zastępca, a następnie Sekretarz Wykonawczy w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Studiowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkole Głównej Handlowej). Jest doktorem honoris causa pięciu europejskich uniwersytetów.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter