Poznaj nasz zespół

dr Jacek Kucharczyk

dr Jacek Kucharczyk

Prezes Zarządu FISP

isp@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564261
Doktor socjologii, absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN - doktorat obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-1995 stypendysta Graduate Faculty of the New School for Social Research w Nowym Jorku. Wcześniej studiował filozofię na University of Kent at Canterbury (Master of Arts in Philosophy, 1992) oraz anglistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (Magister Filologii Angielskiej, 1987). 

W  latach 80-tych współpracował z podziemnym ruchem studenckim i wydawniczym, między innymi z czasopismem „Wielka Gra” wydawanym przez Zespół Oświaty Niezależnej. W latach 90. współpracował z szeregiem organizacji społecznych, w tym Fundacją Edukacja dla Demokracji.

W Instytucie Spraw Publicznych pracuje od lipca 1997 roku, początkowo na stanowisku analityka w Programie Europejskim, potem dyrektora programowego i członka zarządu. W roku 2009 Rada ISP powołała go na stanowisko prezesa zarządu Instytutu. 

Autor i redaktor licznych artykułów, policy briefs, raportów i książek na temat demokracji, populizmu, polityki zagranicznej, integracji europejskiej i stosunków transatlantyckich. Często komentuje bieżące wydarzenia polityczne w prasie, radio i tv, a jego wypowiedzi pojawiały się w najważniejszych mediach polskich, europejskich i światowych.

Dr Kucharczyk był współzałożycielem i członkiem władz wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych, między innymi - Policy Association for an Open Society (PASOS) i brukselskiej fundacji European Partnership for Democracy (EPD), a także Prague Civil Society Center.  Zasiada w  radzie Programu Stypendialnego Open Society Foundations, a wcześniej był członkiem rady Think Tank Fund w Open Society Institute w Budapeszcie (2008-2015).  W latach 2011-2015 był członkiem rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP). Jest członkiem rady Fundacji OKO oraz Kapituły Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.


Książki
 • J. Kucharczyk, A. Łada, G.Schöler (red.), Exit, voice or loyalty? Young people on Europe and democracy Case studies from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Poland and Slovakia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017
 • Nothing to Fear but Fear Itself?(współautor), Demos, London 2017
 • J. Kucharczyk, G. Mesežnikov (ed.) Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict,Heinrich-Böll-Stiftung 2015
 • J. Kucharczyk (red.), Obywatele i wybory. Działania Forum Aktywny Obywatel, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
 • Jacek Kucharczyk (red.), Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
 • J. Fomina, J. Konieczna-Sałamatin, J. Kucharczyk, Ł.  Wenerski, Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
 • Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii (redakcja), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Polska – Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę (współautor),Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Parlament Europejski. Zaufanie społeczne i niewiedza (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Opinie Polaków na temat wybranych aspektów relacji państwo - Kościół w przestrzeni publicznej, (redakcja), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Relacje Państwo–Kościół w III RP (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Side by side. How Poles and Lithuanians see one another. Summary (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Polityka i życie codzienne. Niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwinów (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Ludzie – Historia – Polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012
 • K. Grot, J. Kucharczyk, J. Segeš Frelak, Wizerunek Polski i Polaków w Holandii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012
 • M. Szczepanik, J. Kucharczyk (red.), Nie tylko polityka zagraniczna Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012
 • Jacek Kucharczyk, Ewelina Kuźmicz, Podnoszenie wieku emerytalnego - diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
 • Jacek Kucharczyk (red.) Kto pilnuje strażników? Odpowiedzialne dziennikarstwo w demokratycznej Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
 • Jacek Kucharczyk, Jarosław Zbieranek (red.) „Democracy in Poland 1989-2009.Challenges for the future”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada (red.),  W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2010
 • J. Kucharczyk, A. Łada (red.), W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010
 • J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Democracy in Poland 1989-2009. Challenges for the future, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010
 • L.Kolarska-Bobińska, J.Kucharczyk(red.), Demokracja w Polsce 2007-2009,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009
 • J.Kucharczyk, J.Lovitt(red.),Democracy's New Champions. European democracy assistance after EU enlargement, PASOS, Praga 2008
 • J. Kucharczyk, P. Kaźmierkiewicz, Learning from the experience of West-European think tanks: a study in think tank management, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
 • Democracy and Populism in Central Europe: The Visegrad Elections and Their Aftermath, IVO, Bratislava 2007 (współautor)
 • M. Fałkowski, J. Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim życiu publicznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
 • L. Kolarska-Bobińska, J.Kucharczyk, P.M.Kaczyński (red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych (wersja polska i angielska), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
 • Europa-Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii Europejskiej (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002
 • L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.), Polska eurodebata, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999
 • L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.), Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, (współautor) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998
 • Przygody z utopią, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1989.
Raporty, ekspertyzy
 • J. Kucharczyk, A. Łada, Akceptacja, reforma, rozstanie? Młodzież z sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej wobec integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017
 • J. Kucharczyk (red.), Relacje transatlantyckie po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 
 • A. Łada, J. Kucharczyk, G. Schöller (współpraca), Barometr Polska-Niemcy 2016, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017
 • Nadszarpnięte partnerstwo. Niemcy o Rosji i obecnej polityce rosyjskiej (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017
 • Razem czy osobno? Polacy, Niemcy i Rosjanie o kryzysie rosyjsko-ukraińskim, (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2015
 • J. Kucharczyk, A. Łada, Ł. Wenerski, Ukraińcy patrzą na zachód, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015
 • Jacek Kucharczyk (red.), Opinie Polaków na temat wybranych aspektów relacji Państwo - Kościół w przestrzeni publicznej , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • J. Kucharczyk, A. Łada, Ł. Wenerski, Wzajemny wizerunek Polaków, Czechów i Niemców. Raport Instytutu Spraw Publicznych dla PKN Orlen, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 • Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Europas Zukunft - Anstöße aus Deutschland, Frankreich und Polen(współautor), Bertelsmann Stiftung, 2012
 • Pole Position: The Polish Presidency of the EU Council, http://www.boell.eu/web/270-798.html
 • Polska, Niemcy, Rosja – o czym możemy mówić jednym głosem?” (współautor)– ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut Spraw Publicznych 2012
 • E. Kaca, J. Kucharczyk, A. Łada, Eastern Partnership Civil Society Forum & how to improve it, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
 • Gabriela Svárovská, Jacek Kucharczyk, Strengthening EU Democracy Support as a Task for the Polish Presidency – lessons learnt and challenges ahead, Discussion paper,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
 • Europejskie Partnerstwo dla wolontariatu. Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE, ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 (współautor)
 • D. Owczarek, J. Kucharczyk, 'Fitness Check'. Evaluation of the operation and effects of information and consultation directives in the EU/EEA countries. National report”, Raport wewnętrzny Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, 2012
 • A new beginning? Democracy support in EU external relations under the Lisbon Treaty, PASOS, Praga 2010, (współautor)
 • Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowymEkspertyza dlaUrzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 (współautor)
 • Opracowanie koncepcji stałej współpracy pomiędzy administracją rządową a trzecim sektorem w Polsce w zakresie informowania społeczeństwa o polskim Przewodnictwie w Radzie UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa2009 (współautor)
 • U.S.-Central Europe Relations in the Age of Obama, Report no. 22, Center for European Policy Analysis, July 2009 (współautor)
 • J. Kucharczyk, P. M. Kaczyński, „Komisja Monitoringu Demokracji w Europie”, ekspertyza dla Kancelarii Sejmu RP, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
 • Postawy członków korpusu służby cywilnej wobec kwestii etycznych (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
 • Jak ratyfikować Europejski Traktat Konstytucyjny w Polsce, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2004 (współautor)
 • Wspólne zadanie. Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie. Gemeinsame Aufgabe. Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelnden Europa,, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, (współautor i redaktor)
 • J. Kucharczyk, B. Roguska, Wybory parlamentarne 2001 a integracja Polski z Unią Europejską. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001
 • Evaluation Study on Strategy for Information and Awareness-Raising Campaigns about European Integration in Poland, European Parliament, Directorate-General for Research 2002 (współautor)
 • Wspólna Europa. Głos polskich pozarządowych ośrodków analitycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, współautor
 • Porwanie Europy. Integracja europejska w polskim dyskursie politycznym 1997 -1998, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Oczekiwania Polaków wobec negocjacji z Unią Europejską (współautor), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998
 • Negocjacje z UE - opinie Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998, przedruk w: „Studia Europejskie” nr 2(6) 1998
 • Za, a nawet przeciw: partie polityczne wobec perspektywy integracji europejskiej w wyborach ‘97, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997. 
 
  Policy briefs:
 
 • J. Kucharczyk, A. Łada, A. Fuksiewicz, „Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sukces polskiej prezydencji?”, „Analizy i Opinie”, nr 127a, grudzień 2012
 • European Partnership for Volunteering – an opportunity for the Polish EU-Council Presidency?” (współautor), „Analizy i Opinie”, 17/121, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2011
 • E.Bogdanova, C.Hernandez, J.Kucharczyk, J.Lovitt „A new beginning? Democracy support in EU external relations under the Lisbon Treaty”, PASOS 2010
 • E. Kaca, J. Kucharczyk, J. Lovitt., “Partners in Eastern Promise: A chance for Polish-Czech co-operation” PASOS/ISP, Policy brief no. 2, 2009
 • “The new transatlantic agenda – a view from Poland”, “Analizy i Opinie” nr 90/06, Instytut Spraw Publicznych, styczeń 2009
 • “Poland Reacts to New Missile Defense Strategy”, Issue Brief No. 107, Center for European Policy Analysis, 2009
 • J. Kucharczyk, J. Lovitt, “New kids on the block - Can the Visegrad Four emerge as effective players in international democracy assistance?” PASOS Policy Brief No. 2, 2008     
 • J.Kucharczyk, J.Zbieranek, „Uczciwe Państwo - propozycje do nowej Strategii Antykorupcyjnej”, „Analizy i Opinie”nr 44, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 •  
Dr Jacek Kucharczyk: pełne CV

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter