Poznaj nasz zespół

Maciej Pańków

Maciej Pańków

Koordynator Projektów/ Analityk


Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, badacz specjalizujący się w technikach jakościowych. Od ponad dziesięciu lat związany z Instytutem Spraw Publicznych, początkowo jako krajowy korespondent w projekcie Europejskiego Obserwatorium Zbiorowych Stosunków Pracy (EIRO) agencji badawczej Eurofound. Od 2019 roku analityk i koordynator projektów w Programie Polityki Społecznej ISP.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Specjalizacje:
•    Polityka gospodarcza, rynek pracy, kwestie związane z zatrudnieniem i warunkami pracy
•    Zbiorowe stosunki pracy i dialog społeczny

Wybrane publikacje:
M. Pańków, Dialog społeczny wokół dualnego kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2022.
M. Pańków, D. Owczarek, Witajcie europejskie standardy pracy! Miraże członkostwa w europejskich radach zakładowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2021.
D. Owczarek, M. Pańków, D. Pławecka, Czas na uczestnictwo. Zaangażowanie pracowników w transgraniczne przekształcenia korporacji – praktyki w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2021.
M. Pańków, Przewodnik dla pracowników po europejskich radach zakładowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2021.
M. Pańków , Praca tymczasowa – szansa na większą elastyczność rynku pracy czy nowy wymiar prekaryzacji?, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, t. 2 nr 3 (7), s. 139-158.
M. Pańków , Polityka państwa wobec upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2014, nr 3 (26), s. 59–73.
M. Pańków , Elastyczność jest - a co z bezpieczeństwem? Flexicurity po polsku, „Polityka Społeczna” 2014, nr 5-6, s. 30-34.
M. Pańków, Młodzi na rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter