Poznaj nasz zespół

dr Marcin Walecki

dr Marcin Walecki

Dr Marcin Walecki jest Dyrektorem Biura National Democratic Institute (NDI) w Ukrainie. W latach 2010-2020 był Kierownikiem Zespołu ds. Rządów Demokratycznych a następnie Dyrektorem Departamentu Demokratyzacji w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Przez ostatnich 25 lat pracował w ponad 50 krajach wspierając procesy i instytucje demokratyczne, w tym m.in. walkę z korupcją polityczną i jawność finansowania polityki, równość płci, demokratyczne wybory, rozwój parlamentaryzmu i regulowanie partii politycznych. Przed dołączeniem do OBWE-ODIHR, był Dyrektorem Wykonawczym Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Demokracji (EPD) z siedzibą w Brukseli i Starszym Doradcą IFES z siedzibą w Waszyngtonie. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, dr Walecki studiował prawo i nauki polityczne.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter