Poznaj nasz zespół

Prof. Mirosław Wyrzykowski

Prof. Mirosław Wyrzykowski

Przewodniczący Rady Fundacji


Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W latach 1988-1990 kierował Departamentem Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001). W latach 1996-2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zapisz się do newslettera
Newsletter