Poznaj nasz zespół

Dominik Owczarek

Dominik Owczarek

Dyrektor Programu Polityki Społecznej/ Starszy Analityk

dominik.owczarek@isp.org.pl
tel.: (0048 22) 556-42-90

Dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych. Jego główna specjalizacja obejmuje zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny i politykę społeczną. Od 2023 r. jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Obserwatorium Społecznego (think-tanku z siedzibą w Brukseli), od 2019 r. członkiem Stałego Komitetu ds. Jakości Zatrudnienia i Rynku Pracy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, a od 2015 r. reprezentuje ISP w sieci Instytutów Badawczych Związków Zawodowych (TURI) Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych. W latach 2011-2022 był krajowym korespondentem Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Autor ponad 100 raportów badawczych, artykułów, policy briefs itp.
X: @Do_Owczarek


Język obcy: angielski
  
Wybrane publikacje i opracowania:
 

 • Owczarek, D. (2024) Raport wprowadzający - EWC Mentor, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2024) Koniec unilateralizmu? Trójstronny dialog społeczny w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy i Koalicji 15 października, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D., Pańków, M. (2023) Board-level employee representation - Common Advocacy Plan, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2023) Board-level employee representation - comparative report, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Weber, S., Bechter, B., Galetto, M., Guobaite, R., Blaziene, I., Hiltunen, L., Larsson, B. Panków, M., Czarzasty, J., Owczarek, D. (2023) Social partners and OSH: a multilevel and cross-country exploration in the hospital and social services sectors, Zeitschrift für Sozialreform, 69(4): 253–277
 • Bechter, B., Weber, S., Owczarek, D., Czarzasty, J., Pańków, M., Blaziene, I., Guobaite, R., Larsson, B.Hiltunen, L., Galetto, M. (2023) Health Risk Outlooks by Social Partners – HEROS. A multi-level analysis of health and safety policy interventions by social partners to identify effective ways to ensure better protection of employees at work, University of Durham, Durham
 • Owczarek, D., Koziarek, M. (2023) Beschäftigungsverhältnisse über digitale Arbeitsplattformen in Polen, Polen Analysen, Ausgabe Nr. 316 vom 04.10.2023, S. 2–7
 • Owczarek, D., Pańków, M. (2023) Out-Of-Office Work – Two Case Studies in Poland, European Journal of Public Administration Research, ISSN–L 3008-4504, pp.41-53
 • Owczarek, D., Pańków, M. (2023). Smart-working and the organisation of labour: smart-working and internal labour markets. Overview report, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D., Pańków, M. (2023). Smart-working and the organisation of labour: smart-working and internal labour markets in Poland. Country case studies, institute of Public Affairs, Warsaw
 • Erbsen, H., Trankmann, S., Chagny, O., Haipeter, T., Hoose, F., Owczarek, D., Koziarek, M., Pérez Capitán, L.,Fernández de Lucas, S., Ranz Martín, R., Celik, S., Faioli, M., De Micheli, B., Gualandi, S. (2023). Model of Terms and Conditions of Service for Digital Platforms, Fondazione Brodolini, Rome
 • Faioli, M., De Micheli, B., Luccisano, M., Gualandi, S., Erbsen, H., Trankmann, S., Chagny, O., Haipeter, T., Hoose, F., Owczarek, D., Koziarek, M., Pérez Capitán, L., Fernández de Lucas, S., Ranz Martín, R., Celik, S. (2023). Don’t GIG Up, Never! Final report, Fondazione Brodolini, Rome
 • Owczarek, D. (2023). Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Polen, Polen-Analysen Nr. 312 vom 20.06.2023, S. 2–7
 • Owczarek, D., Pańków, M. (2023). Szukając igły w stogu siana? Cyfryzacja, jakość pracy i dialog społeczny w Polsce, Institute of Public Affairs
 • Owczarek D. and Pańków M. (2023). Looking for a needle in a haystack? Digitalisation, job quality and social dialogue in Poland. DIGIQU@LPUB project, OSE Working Paper Series, Research Paper No. 51, Brussels: European Social Observatory
 • Owczarek, D. (2022). Out-of-office work in Poland. Facts, regulations and social partners’ perspectives / Praca poza siedzibą pracodawcy w Polsce. Fakty, regulacje i perspektywa partnerów społecznych, Institute of Public Affairs, Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw
 • Bednorz, J., Sadauskaite, A., Czarzasty, J., Surdykowska, B., Gimeno-Solaz, A., Kulesa, A., Owczarek, D., Najman, B. (2022). Unionisaton and the twin transition. Good practices in collective action and employee involvement, European Parliament
 • Owczarek, D. (2022). Don’t GIG up your rights. Country update Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2021). Let us participate. Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement in corporate governance. Impulse document and Action plan, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D., Pańków, M., Pławecka, D. (2021). Let us participate. Workers’ Involvement in Cross-Border Corporate Reorganisation – Practices in Poland / Czas na uczestnictwo. Zaangażowanie pracowników w transgraniczne przekształcenia korporacji – praktyki w Polsce, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D., Koziarek, M. (2021). Employee involvement in decision-making. Case study – Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Pańków, M., Owczarek, D. (2021). Welcome to European work standards! Mirages of membership in European works councils / Witajcie europejskie standardy pracy! Miraże członkostwa w europejskich radach zakładowych, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Brandl, B., Bechter, B., Czarzasty, J., Lehr, A., Molina, O., Nordin, P., Owczarek, D., Toal, A. (2021). ENTIRE VIEW. European, National and Transnational Industrial Relations: Visible and Invisible Hands in European and NationalWage Setting. Policy report, University of Durham, Durham
 • Brandl, B., Bechter, B., Czarzasty, J., Lehr, A., Molina, O., Nordin, P., Owczarek, D., Toal, A. (2021). ENTIRE VIEW. European, National and Transnational Industrial Relations: Visible and Invisible Hands in European and National Wage Setting. Final report, University of Durham, Durham
 • Owczarek, D. (2020). Employment of third-country nationals and the role of temporary agencies in the Polish transport sector, NSZZ "Solidarność", Gdańsk
 • Sanz de Miguel, P., Haidinger, B., Papouschek, U., Owczarek, D. (2020). COMPARATIVE REPORT. SPLIN. Exploring co-enforcement in the construction sector. Evidence from three case studies in Austria, Poland and Spain, FORBA, Vienna
 • Haidinger, B., Papouschek, U., Sanz de Miguel, P., Asaranz, J., Caprile, M., Saksela-Bergholm, S., Lillie, N., Owczarek, D., Surdykowska, B. (2020). SPLIN. Securing fair working conditions. Co-enforcement of labour standards through strategic cooperation between Social Partners and Labour, FORBA, Vienna
 • Owczarek, D. (2020). Road map. Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2020). Comparative report. Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2020). Code of good practices. Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement. Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2020). Green organisations for sustainable future. A Guidebook.
 • Owczarek, D. (2020). Introduction, Research concept, research instruments and methodology of the study [in:] RCPS (2020). Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim. Raport z badania, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź
 • Owczarek, D. (2020). Board-level participation. Final report, All-Poland Alliance of Trade Unions 
 • Owczarek, D. (2020). Fair working conditions: Exploring the contribution of cooperation initiatives between Social Partners and Labour Inspection authorities in the Polish construction sector, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Heipeter, T., Owczarek, D., Faioli, M., Iudicone, F. (2020). Don't GIG up! Platform workers in the EU. Final report, Fondazione Giacomo Brodolini, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (2019). Soziale Probleme lösen oder Wähler gewinnen? Die Sozialpolitik der PiS seit 2015, Polen Analysen Nr. 246 vom 19.11.2019, S. 2–7
 • Owczarek, D. (2019). Analiza obecnych instrumentów polityki publicznej nakierowanych na wsparcie ubogich energetycznie w Polsce, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw
 • Masso, M., Foster, D., Osila, L., Bábel, B., Czarzasty, J., Kiss, A., Koziarek, M., Owczarek, D. (2019). The influence of collective employment relations on work accommodation: case studies in Estonia, Hungary and Poland, Transfer: European Review of Labour and Research, Volume 25, Issue 4, Page 451-464  November 2019.
 • Owczarek, D. (2019). Challenges to the world we knew. Industrial Relations and New Forms of Employment, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Piłat, A., Owczarek, D. (2019). Naczynia połączone. Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej a obcokrajowcy mieszkający w gminie Raszyn, [in:] Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska (ed.) Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw
 • Owczarek, D. (2019). Analiza obecnych instrumentów polityki publicznej nakierowanych na wsparcie ubogich energetycznie w Polsce, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw
 • Matysiak, M., Ostrowski, P., Owczarek, D. (2019). Związki zawodowe w odbiorze społecznym. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
 • Surdykowska, B., Owczarek, D. (2018). Posted workers regulations as a cohesion test in the enlarged European Union: Divergent interests of trade unions, employers' organisations and governments, Friedrich Ebert Stiftung and Institute of Public Affairs, Bratislava and Warsaw
 • Owczarek, D. (2018). Don't GIG up! Extending social protection to GIG workers in Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (ed.) (2018). New forms of work in Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2018). Cheap is cheap, no matter what they say. Collective bargaining and working conditions in outsourced services in Poland, Institute of Public Affairs and Automous University of Barcelona, Warsaw & Barcelona 
 • Owczarek, D. (2018). Nierówności społeczne a sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki, w: Andrzej Kassenberg, Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko, Wojciech Szymalski, Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju, Instytut Spraw Publicznych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Beolla, Warszawa
 • Owczarek, D. (2018) Wymieniliśmy "solidarność" na "solitairność"? w: Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków, ss.193-201 publikacja dostępna on-line
 • Wis-Bielewicz, J., Koziarek, M., Olesińska, J., Owczarek, D., Schneider, L., Serre, C. (2018) Enhancing the quality of life in Polish cities with energy and resource efficient revitalisation, adelphi research, Instytut Spraw Publicznych, Berlin, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Czarzasty, J., Koziarek, M., Owczarek, D. (2017) Adaptacja miejsca pracy dla starszych i niepełnosprawnych pracowników w Polsce / Workplace adaptation to older and disabled workers in Poland, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Keuchnigg, Ch., Owczarek, D. (2017) Włączenie społeczne w Polsce: nadrabianie zaległości w nierównym tempie, Bertelsman Stiftung, European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna publikacja dostępna on-line
 • Pańków, M., Owczarek, D. (2017) Sprawiedliwe przejście do gospodarki i społeczeństwa sprzyjających włączeniu społecznemu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2017) Niski poziom wiedzy a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i ZUS, [w:] Marcin Kawiński, Robert Marczak (red.), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 1/2017 (132), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Universal basic income: a solution to future labour market problems? [w:] Małgorzata Haponiuk, Konrad Niklewicz (red.) The Future of Work, Martens Centre / Fundacja Państwo Prawa, Warszawa publikacja dostępna on-line 
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2017) Social dialogue in the post-crisis period in Poland, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Czyste powietrze dzięki walce z ubóstwem energetycznym / Clean air thaks to fighting energy poverty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Wsparcie dialogu społecznego w obszarze adaptacji miejsca pracy zwiększającego zatrudnienie starszych i niepełnosprawnych pracowników. Raport wprowadzający. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) The roots of populism in Poland: unsustainable growth and cultural backlash, Barcelona Centre for International Affairs, Barcelona publikacja on-line 
 • Kucharczyk, J., Owczarek, D., Fuksiewicz, A., Druciarek, M. (2017) "Poland - When fear wins causes and consequences of Poland's populist turn" [w:] "Nothing to fear but fear itself? Mapping and responding to the crisis culture and politics of fear in the European Union", Demos, Londyn, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2016) (Nie)równy ciężar ubóstwa energetycznego wśród kobiet i mężczyzn w Polsce, ClientEarth, Warszawa, publikacja on-line
 • Owczarek. D. (2016) Ubóstwo energetyczne - nowe wyzwanie, nowe rozwiązania, Fundacja Blisko i Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, publikacja on-line
 • Demetriades, S., Biletta, I., Fromm, A. (2016) Win-win arrangements: Innovative measuresthrough social dialogue at company level, Eurofound, Dublin - raport krajowy dla Polski - Jan Czarzasty, Dominik Owczarek, publikacja on-line
 • Owczarek, D., Chełstowska, A. (2016) Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja on-line
 • Dudkiewicz, M., Owczarek, D. (2016) Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D., Pazderski, F., Sobiesiak-Penszko, P. (2016) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - druga edycja. Wewnętrzny raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
 • Potkańska, D., Owczarek, D. (2016) Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D., Żulikowski, P. (2015) Cudzoziemiec - sąsiad wyobrażony czy rzeczywisty? Badanie kapitału społecznego i potencjału integracji społecznej cudzoziemców w gminie Raszyn i Legionowo. Raport z badań jakościowych, [w:] red. Justyna Segeš Frelak, Anna Piłat, Migranci w Polsce. Segregacja - Sąsiedztwo - Integracja, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2015) Raszyn - integracja cudzoziemców szyta na miarę, Magazyn Miasta #11, s. 49-51
 • Miazga, A. Owczarek, D. (2015) Dom zimny, dom ciemny - czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa
 • Owczarek, D. Miazga, A. (2015) Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 • Broughton, A. Kraemer, B. Lehman, S. Owczarek, D. Turlan, F. (2015) Controversy over German minimum wage for international truck drivers, European Observatory of Working Life, Eurofound, publikacja on-line
 • Kassenberg, A., Karaczun, Z., Owczarek, D. (2015) Sustainable Development Goals and Indicators for a Small Planet. Securing Means of Implementation in Poland, Europe-Asia Foundation, Singapur
 • Owczarek, D. (2015) Okres jagielloński czy czas peryferyjnego prekariatu? Polski rynek pracy w 2015 roku, [w:] Instytut Idei, nr 8, Warszawa, s. 30-35 publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D., Segeš Frelak, J. (2015) Polityka migracyjna w wymiarze procesów demograficznych i potrzeb rynku pracy [w:] P. Kaźmierkiewicz, A. Piłat, J. Segeš-Frelak (red.) Przyciąganie do Polski wykwalifikowanych imigrantów. Diagnoza potrzeb w tym zakresie i rekomendacje dla polityki migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa - ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
 • Owczarek, D. (2015) New policy initiatives to strengthen vocational education, European Observatory of Working Life, Eurofound, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2015) Stalmate in Polish social dialogue hinders recovery form the crisis, Portal The European Circle, Future Lab: Social and Fiscal Policy, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2014) Delegowanie pracowników. Kryteria dla wyznaczenia granicy między swobodą przepływu usług a dumpingiem społecznym z uwzględnieniem i oceną regulacji i praktyki Danii, Francji, Holandii i Niemiec, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ubóstwo energetyczne w Warszawie, Biuletyn RównoWawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Węglarz, A., Kubalski, G., Owczarek, D. (2014) Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ubogi sam finansuje swój zasiłek socjalny - konieczność podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) An Overview of the labour market policies in Poland addressed to the most disadvantaged groups of unemployed persons– youth, older people (50+), long-term unemployed and disabled persons, ekspertyza opracowana dla Uniwersytetu w Tartu (Estonia)
 • Owczarek, D. (2014) Na krańcu systemu - organizowanie społeczności Sawina, w: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Zróbmy sobie podwórko! Projektowanie partycypacyjne ełckiego podwórka, w: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. Dudkiewicz, M. (2014) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - pierwsza edycja. Raport wewnętrzny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ruchy miejskie i internetowe – fenomen czy zwykła rzeczy kolej?, w: Nowe formy aktywności? Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 31, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Aron, C., Kostrzewa, J., Owczarek, D., Świdrowska, E. (2013) Poland: Making energy efficiency investments available to the poor, raport wewnętrzny Banku Światowego, Waszyngton
 • Owczarek, D. (2013) Urzędy pracy - do roboty!, Magazyn Kontakt nr 22, ss. 46-49
 • Owczarek, D., Przybysz, I. (2013) Time bomb or potential for the future - the young people in Poland, [in:] Kenneth Abrahamsson, Nathalie Besser (ed.) The Baltic Edge – Reflections on youth, work and innovation in the Baltic Sea region, Global Utmaning, Stockholm
 • Owczarek, D. (2013) Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej - zróbmy to razem, Fundacja Civis Polonus, Warszawa
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2012) The economic crisis and social dialogue in Poland / Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D., Kucharczyk, J. (2012), 'Fitness Check'. Evaluation of the operation and effects of information and consultation directives in the EU/EEA countries. National report - Poland, Raport wewnętrzny Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Owczarek, D. (2011), Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie, Przegląd Socjologiczny, nr 60, s.367-394
 • Owczarek, D. Trójstronny Szczyt Społeczny – kolejne deklaracje walki z kryzysem, Portal internetowy Gazety Wyborczej i Instytutu Spraw Publicznych z dn. 21.10.2011
 • Owczarek. D. (2011) O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, Świat Problemów, nr 7
 • Owczarek. D. Mniej niż mąż czy żona, Rzeczpospolita, z dn. 07.06.2011
 • Celiński, A., Frączak, P., Herbst, J., Kołakowska, Z., Matuszewski, J., Owczarek, D., Piechociński, T., Stempień, M., Wielkopolan, B., Wojciechowska, M., Wygnański, J.J. (2011), Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych w Polsce, Warszawa, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 • Eräpalo, S., Favet, N.,Lehtovuori, P., Mälkki, M., Owczarek, D., Philippe, R., Stefańska, J., Wieczorek, A. (2010) Comparative study on Student housing in Europe. Linkages between student lifestyles and housing choices. Vision for French development and experiments.Publikacja francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, PUCA
 • Szczepańska, J., Owczarek, D., Pindor, P., Wieczorek, A. (2010) Funkcjonowanie społeczne Nowej Pragi. Badania do międzynarodowego konkursu architektonicznego Europan 10 / Social functioning of Nowa Praga. Research report for international competition Europan 10 for young  architects. Publikacja Urzędu m.st Warszawy
 • Iwański, J., Owczarek, D. (2010), Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja interpersonalna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa
 • Owczarek, D.(2007), Życie społeczne zamkniętych osiedli warszawskich – czyli co się dzieje za bramą?, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, (red.) B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa
 • Owczarek, D. (2007), Model projektowania partycypacyjnego oraz Aktorzy w przestrzeni, w: 11. Kongres PlaNet Warszawa 2007 / 11th PlaNet Congress Warsaw 2007, (red.) Maciej Lewandowski, Warszawa

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter