Poznaj nasz zespół

Filip Pazderski

Filip Pazderski

Dyrektor Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego

filip.pazderski@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564266

Prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation (E.MA) w Wenecji. Obecnie kończy prace doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu Spraw Publicznych; autor ekspertyz oraz publikacji na wymienione tematy. Zajmował się też problematyką przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych. Prowadził monitoring przejrzystości finansowania kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Współautor przygotowywanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce. Od 2003 roku współpracował z wieloma różnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, działając na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw człowieka i promocji dialogu międzykulturowego. Jeden z założycieli, a obecnie prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA.

Lista wybranych publikacji:

 • F. Pazderski, “CSOs Sustainability Index in Poland in 2017”, [w:] “2017 Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia”, USAID, 2018
 • F. Pazderski, O. Gyárfášova, P. Krekó, C. Molnár, V. Wessenauer, “Central Europe – Youth, Politics, Democracy. Public opinion research in Hungary, Poland and Slovakia”, National Democratic Institute (NDI), 2018
 • F. Pazderski, P. Krekó, C. Molnár, A. Juhász, J. Kucharczyk, “Beyond Populism. Tribalism in Poland and Hungary”, Political Capital, Budapeszt 2018
 • F. Pazderski, H. Penno Hartlová, Z. Bútorová, V. Wessenauer, “Citizenship empowerment: potential for civic participation in the Visegrad countries, 2017 & 2018”, STEM/IVO/Political Capital/ISP, 2018
 • F. Pazderski, “The Middle Class in Poland”, [w:] Arjen Siegmann & Matthias Schäfer (red.), “No Robots: The Position of Middle Class Households in Nine European Countries”, CDA-WI / Wilfried Martens Centre, 2018, http://www.no-robots.eu/ 
 • F. Pazderski, “Poland: Expecting Negative Trends”, [w:] “2016 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia”, (red.) Elena Belokurova, EU-Russia Civil Society Forum, Berlin 2017
 • F. Pazderski, “CSOs Sustainability Index in Poland in 2016”, [w:] “2016 Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia”, USAID, 2017, https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society 
 • F. Pazderski, „Innowacyjne inwestycje społeczne - w poszukiwaniu efektywnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów”, ISP, Warszawa 2017
 • F. Pazderski, B. Walczak, M. Jewdokimow, „Praktyki uczestnictwa w kulturze wśród ludności wiejskiej. Studium socjologiczne”, ISP, Warszawa 2016
 • F. Pazderski, P. Sobiesiak-Penszko, „Pieniądze i polityka na szczeblu lokalnym. Raport z monitoringu finansowania samorządowej kampanii wyborczej 2014”¸ ISP, Warszawa 2016
 • F. Pazderski, “Dlaczego organizacje pozarządowe są ważne?”, „Instytutu Idei” nr 9 / zima 2016, str. 30-37
 • F. Pazderski, E. Bacia, G. Makowski, P. Stronkowski, B. Walczak, „Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015
 • F. Pazderski, E. Bacia, S. Żmijewska-Kwiręg, „Edukacja obywatelska w Polsce. Analiza aktualnej sytuacji, zidentyfikowanych potrzeb oraz szans i barier rozwoju. Raport z badań”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015
 • F. Pazderski, B. Walczak, „Społecznicy, profesjonalni działacze czy obywatelscy malkontenci? Formalna i nieformalna aktywność społeczna Polaków w świetle badań ogólnopolskich”, [w:] „Krajobraz społecznościowy Polska 2014”, (red.) G. Chimiak, K. Iwińska, Collegium Civitas – Stowarzyszenie CAL, Warszawa 2015
 • F. Pazderski, „Państwowe, prywatne lub obywatelskie - źródła finansowania działalności politycznej w Europie”, Instytut Obywatelski, Warszawa 2015
 • F. Pazderski, A. Kobylińska, L. Petrakova, (red.), „Jak skutecznie zapobiegać korupcji? Przegląd rozwiązań europejskich dotyczących konfliktu interesów, finansowania polityki i dostępu do informacji publicznej”, ISP, Warszawa 2015
 • F. Pazderski, „Biblioteka publiczna jako przestrzeń nieformalnej edukacji obywatelskiej i kształtowania wspólnotowych postaw”, [w:] „Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka”, (red.) J. Jasiewicz, E. Zybert, SBP, Warszawa 2014
 • F. Pazderski (red.), Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech, ISP, Warszawa 2014
 • F. Pazderski, S. Marzluff (red.), “Volunteering abroad in Poland and Germany, its implications on attitudes towards the neighbouring country, and its effects on images about Europe”, Freiburg: Centre for Developments in Civil Society (zze), 2014
 • F. Pazderski (red.), „Dizajn pogranicza. Polsko-białoruska sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie”, Białystok: Stowarzyszenie DRUMLA, 2013
 • F. Pazderski, „Ekonomia/przedsiębiorczość społeczna w regulacjach unijnych – bilans inicjatyw z lat 2011-2013”, [w:] „Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej”, (red.) T. Schimanek, ISP, Warszawa 2013
 • F. Pazderski, „Alternatywne mechanizmy finansowania przedsiębiorstw społecznych w Europie”, [w:] „Podsumowanie monitoringu prawa przedsiębiorczości społecznej”, (red.) T. Schimanek, ISP, Warszawa 2013
 • F. Pazderski, „Rozwiązania legislacyjne w wybranych krajach europejskich w zakresie wolontariatu w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej a możliwość zastosowania analogicznych rozwiązań w Polsce”, analiza na zamówienie Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2013
 • F. Pazderski, „Między wielokulturową tradycją a zróżnicowaną etnicznie współczesnością – implikacje badań nad procesami kolektywnego pamiętania na pograniczu kulturowym na przykładzie podlaskich Krynek”, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XIX, Białystok 2012, s. 111-140
 • F. Pazderski, P. Sobiesiak-Penszko, „Wolontariat osób dojrzałych w Polsce”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012
 • F. Pazderski (red.), „Inspirator obywatelski 2.0, czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, www.isp.org.pl/inspirator
 • F. Pazderski (2011), “Zakorzeniony społecznie pracowniczy wolontariat kompetencji - jak zwiększyć zasięg oddziaływania społecznego firm w Polsce za pomocą narzędzi internetowych?”, „Trzeci Sektor”, nr 25/2011
 • F. Pazderski, Obszary lokalnej niepamięci. Purda, „Borussia. Kultura – Historia – Ludzie”, nr 49/2011, Olsztyn, s. 163-186
 • G. Makowski, F. Pazderski (red.), „Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko…”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
 • F. Pazderski, J. Urmański, G. Makowski, „Wolontariat w kulturze. Ekspertyza poświęcona polskim oraz europejskim rozwiązaniom systemowym dotyczącym wykorzystania wolontariatu w instytucjach kultury”, przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, październik 2010
 • „Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. Relacje międzyetniczne i kształtowanie się społeczności wsi w pamięci mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego na przykładzie miejscowości Krynki”, (red.) F. Pazderski, Białystok: Stowarzyszenie Drumla, 2009
Zapisz się do newslettera
Newsletter