Poznaj nasz zespół

prof. Radosław Markowski

prof. Radosław Markowski

Prof. dr hab. Radosław Markowski ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam również zdobył tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce, natomiast tytuł doktora habilitowanego z politologii w Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją SWPS oraz kierownika Polskiego Generalnego Studium Wyborczego w ISP PAN. Wcześniej sprawował funkcję prorektora Collegium Civitas. Jest członkiem American Political Science Association oraz European Consortium for Political Research, członkiem zarządu Fundacji Batorego, a także redakcji oraz ciał doradczych czasopism politologicznych, m.in. „European Journal of Political Research", "Political Studies", "European Union Politics". W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w nauce.
Zapisz się do newslettera
Newsletter