Poznaj nasz zespół

Lingwistka i socjolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz brytyjskiego Uniwersytetu Lancaster/ The Center of Social Studies PAN. Od 2007 koordynatorka projektów i badaczka w Instytucie Spraw Publicznych, zaangażowana między innymi w projekty i badania dotyczące partycypacji publicznej i współpracy międzysektorowej w tworzeniu polityki publicznych dot. spraw społecznych i ochrony środowiska.
Wcześniej związana z Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, gdzie odpowiadała za projekty wspierające udział społeczny w podejmowaniu decyzji oraz instytucjonalny rozwój organizacji pozarządowych i administracji publicznej w ochronie środowiska. W latach 2004-2007 członek Komitetu Sterującego Programu Małych Dotacji Global Environmental Facility przy United Nations Development Programme.

Języki obce: angielski, rosyjski
 
Specjalizacje:

•    Problemy społeczne i wyzwania trwałego i zrównoważonego rozwoju
•    Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
•    Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia i realizacji polityk publicznych
•    Współpraca międzysektorowa (organizacji pozarządowych i administracji publicznej)
 
Publikacje:


Książki:

•    M. Koziarek (red.), Prawo o partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014
•    G. Makowski, M. Koziarek (red.), Wymiary użyteczności społecznej. Biznes administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009
•    P. Gliński, M. Koziarek, Nature Protection NGOs in Poland: between tradition, professionalism and radicalism, [w:] Protecting Nature. Organizations and Networks in Europe and the USA (red.) C.S.A (Kris) van Koppen, William T. Markham; Edward Elgar, Cheltenham, UK ; Northhampton, MA, USA, 2007 
•    M. Koziarek, T. Tatomir (red.), Udział społeczeństwa i dostęp do informacji w ochronie środowiska – w praktyce. Poradnik dla administracji publicznej, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią, Warszawa,  2001
Raporty, ekspertyzy:

•    J. Wis-Bielewicz, M. Koziarek, J. Olesińska, D. Owczarek, L. Schneider, C. Serre, Enhancing the quality of life in Polish cities with energy and resource efficient revitalization, adelphi & Instytut Spraw Publicznych, 2018
•    M. Koziarek, F. Pazderski, Rodzicielstwo osób niepełnosprawnych. Dostępne formy wsparcia i pożądane ułatwienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2018
•    J. Czarzasty, M. Koziarek, D. Owczarek, Adaptacja miejsca pracy dla starszych i niepełnosprawnych pracowników w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017
•    M. Koziarek, P. Matczak (red.) Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska. Raport z badań (końcowy), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
•    Environmental Assessment in Poland as Compared to Relevant World Bank Policies and Procedures, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Warszawa 2003, ekspertyza dla Banku Światowego

Inne publikacje

•    M. Koziarek, T.  Schimanek, Gdy mieszkańcy się starzeją. Wskazówki tworzenia lokalnej polityki senioralnej,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016
•    M. Koziarek,  P.  Sobiesiak-Penszko, Jak dobrze mieć sąsiada. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015

•    M. Koziarek, Jak rytuał zastąpić refleksją. Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji środowiskowych, Analizy i Opinie nr 128, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

•    M. Koziarek, Nieformalne uniwersytety obywatelskie, Analizy i Opinie nr 122, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
Zapisz się do newslettera
Newsletter