To tu powstawała konstytucja. CKiKP ponownie otwarte
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

To tu powstawała konstytucja. CKiKP ponownie otwarte


26 września uroczyście reaktywowaliśmy działalność Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.


Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Przypomniał w nim historię CKiKP, w tym ogromne zasługi Centrum w procesie tworzenia konstytucji RP przyjętej w 1997 roku. 

Uroczystej inauguracji towarzyszyła wystawa prac artystów z różnych krajów europejskich, których poprosiliśmy o kreatywne przedstawienie zapisów Karty Praw Podstawowych UE. Prace powstały w ramach projektu „ChARTer – Poznaj Kartę Praw Podstawowych przez Sztukę” .

Przybyłych licznie gości przywitał prezes Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk. Zwracając się do nich uzasadnił też dlaczego czas i miejsce sprzyjają reaktywacji takiej komórki jak Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej.

- W Polsce od 2015 roku mamy do czynienia z systematycznym podważaniem kluczowych zasad demokratycznego państwa prawnego, o których mówi Konstytucja RP. Elementem tych działań było podporządkowanie rządzącej partii Trybunału konstytucyjnego, likwidacja niezależnej prokuratury czy zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa podporządkowujące ją sejmowej większości. Społeczeństwo obywatelskie na szczęście nie pozostało bierne w tej sytuacji. Szczególną rolę w podtrzymywaniu społecznego oporu przeciwko kolejnym zamachom na praworządność odgrywają środowiska sędziów, adwokatów czy prokuratorów, ale także organizacje pozarządowe – te o długim stażu, ale także te młodsze, powstałe w reakcji na działania władzy po 2015. Lista tych organizacji i osób jest bardzo długa i nie sposób ich wszystkich wyliczyć w moim krótkim wystąpieniu, ale chciałbym im wszystkim tutaj serdecznie podziękować za te działania, powiedział prezes ISP.

Dodał, że demokratyczna opozycja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce ma przed sobą nie tylko wyzwanie jakim będzie odbudowa demokratycznego porządku instytucjonalnego, ale zakrojone na szeroką skalę i długookresowe działania na rzecz edukacji dla praworządności polskiego społeczeństwa.

- Mając to wszystko na uwadze, w tym roku postanowiliśmy reaktywować w Instytucie Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej, które ma pełnić rolę nie tylko badawczo-ekspercką, ale także, a może przede wszystkim edukacyjną, podkreślił.

Dr Kucharczyk przypomniał, że taki ośrodek działał w Instytucie Spraw Publicznych przez pierwszą dekadę istnienia ISP od 1995. Kierował nim wówczas profesor Mirosław Wyrzykowski, obecnie Przewodniczący Rady Fundacji ISP.

Profesor też będzie przewodniczył pracom Komitetu Doradczego reaktywowanego Centrum. W skład tego komitetu zgodziła się także wejść między innymi dr Hanna Machińska.

Bieżącą pracą centrum pokieruje dr Filip Czernicki, doświadczony działacz pozarządowy oraz prawnik-ekspert w zakresie prawa organizacji pozarządowych, dostępu do prawa, a także ekspert w dziedzinie społeczeństwa obywatelskiego.


Działania w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter