Rok publikacji: 2024
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Jak zapewnić realny dostęp do prawa wszystkim potrzebującym?

Pobierz publikację:
Jak zapewnić realny dostęp do prawa wszystkim potrzebującym?
Założenia kierunkowe do zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Warunkiem urzeczywistnienia dostępu obywateli do prawa jest zapewnienie usług poradniczych. Potrzeba ta od kilkudziesięciu lat motywuje podmioty trzeciego sektora w Polsce do organizowania efektywnej oddolnej pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osiem lat temu szereg fundacji i stowarzyszeń zdecydowało się na kontynuację obranej misji w ramach nowych przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (dalej „ustawa npp npo” ), jako pierwszej dedykowanej ustawy  o zasięgu ogólnokrajowym. W wyniku jej wdrożenia na terenie kraju funkcjonuje ponad 1500 punktów, z dyżurami przez pięć dni w tygodniu, dostępnymi dla mieszkańców wszystkich powiatów. 

Po pięciu latach od wdrożenia znaczącej nowelizacji ustawy  warto dokonać podsumowania efektywności systemu w gronie podmiotów aktywnie realizujących tę formę pomocy. Obecnie z oficjalnych debat organizowanych przez zaangażowane organizacje poradnicze, rozmów środowiskowych i konsultacji społecznych, prowadzonych nie tylko przy okazji prac legislacyjnych, wyłaniają się liczne wnioski i sugestie. Są one na tyle powtarzalne, że można mówić o zbieżnych wizjach rozwoju docelowego systemu nieodpłatnego poradnictwa, pozwalających na zapewnienie najwyższej jakości usług dla osób potrzebujących wsparcia. W niniejszym opracowaniu zostaną one omówione w kolejnych rozdziałach, odpowiadających założeniom do zmian w ustawie npp npo, poczynionym na tle diagnozy działania obecnego systemu.
.

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter