Oferujemy Państwu szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce uwzględniające najnowsze przepisy wraz z wchodzącymi w życie istotnymi nowelizacjami ustaw. 

Podczas szkolenia w praktyczny i przystępny sposób zostaną przedstawione przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o cudzoziemcach oraz rozporządzeń wykonawczych. Prowadzący i uczestnicy zastanowią się wspólnie, która z dostępnych dróg legalizacji pracy cudzoziemców jest w określonych sytuacjach dla nich najkorzystniejsza.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych, dzięki którym także po jego zakończeniu będą mogli pewniej i sprawniej poruszać się w świecie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. 

Szkolenie będzie się składało z następujących bloków tematycznych:
 
  • Cudzoziemcy z bezterminowym i czasowym prawem pobytu – różnice w zasadach ich zatrudniania.
  • Pewność i bezpieczeństwo pracodawcy – grupy cudzoziemców z pełnym dostępem do polskiego rynku pracy.
  • Ochrona polskiego rynku pracy – prawo i praktyka m.in. test rynku pracy i zwolnienia z obowiązku jego przeprowadzania.
  • Ułatwienia w zatrudnianiu określonych grup cudzoziemców m.in. system oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – formalności i praktyczne wskazówki.
  • Formalności, procedura i praktyczne wskazówki związane z ubieganiem się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.
  • Zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – plusy i minusy każdej z tych ścieżek legalizacji pracy cudzoziemców.
  • Szczególne obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca i odpowiedzialność za ich naruszenie.

Prowadzący – Adam Chmura, prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa migracyjnego i azylowego – w zrozumiały sposób przedstawi pracodawcom najważniejsze zagadnienia związane z problematyką legalnego zatrudniania cudzoziemców, zapraszając jednocześnie uczestników do aktywnego udziału w zajęciach poprzez zadawanie pytań i wspólne rozwiązywanie kazusów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22 Warszawa.

21 listopada 2018 r. (środa), godz. 10:00-16:00 

Szkolenie będzie miało formę sześciogodzinnych warsztatów, podczas których zapewniamy przerwę kawową i lunch.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

500 PLN + VAT
450 PLN+ VAT przy rejestracji dwóch osób z tej samej firmy
390 PLN + VAT przy rejestracji trzech i więcej osób z tej samej firmy 

Cena szkolenia obejmuje: 

uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe
serwis kawowy
lunch
certyfikat ukończenia kursu

Prosimy o rejestrację przez formularz on-line (poniżej) lub mailowo do dnia 19 listopada 2018 roku.

Kontakt: szkolenia@isp.org.pl, lub telefonicznie (22) 556 42 60 

Szkolenie poprowadzi:

Rejestracja na szkolenie "Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce" 21 listopada 2018, 10.00

Formularz był aktywny do 2018-11-18 00:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter