Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak skutecznie składać wnioski projektowe do instytucji Unii Europejskiej?


Przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski działających w obszarze azylu i migracji, wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, które odbyło się 6-7 lipca w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.


Zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych szkolenie służyło doskonaleniu kompetencji organizacji sektora pozarządowego w formułowaniu wniosków projektowych kierowanych do instytucji Unii Europejskiej w ramach działań służących pozyskiwaniu tą drogą funduszy na realizację projektów w obszarze wsparcia migrantów i uchodźców.

- W ostatnich latach znacznie wzrosła konkurencja w kwestii pozyskiwania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W rezultacie, z dotacji unijnych zazwyczaj korzysta ograniczony krąg organizacji -  powiedziała Justyna Seges Frelak, dyrektorka Programu Polityki Migracyjnej w ISP. 

- Mając świadomość, jak wiele wartościowych pomysłów przepada w konkursach już na starcie, głównie z powodów formalnych lub nieumiejętnego uzasadnienia celów realizacji projektu, postanowiliśmy wesprzeć organizacje pozarządowe i wyposażyć je w kompetencje zwiększające ich szanse w pozyskiwaniu grantów - podkreśliła Seges Frelak. 

Podczas dwudniowego szkolenia koordynatorzy projektów oraz fundraiserzy z warszawskich, łódzkich, nowosądeckich i lubelskich organizacji uczyli się, jak dopasować projekt do właściwego konkursu, jak ocenić oczekiwania grantodawcy i jak prawidłowo oszacować budżet. Wszystko po to, żeby poprawić swoją skuteczność w aplikowaniu o fundusze europejskie.

- Warsztat skierowany był do przedstawicieli organizacji aktywnych w obszarze migracji i azylu, ponieważ wobec konieczności skutecznej integracji i wsparcia przybywających do Polski migrantów i uchodźców rola tych organizacji staje się coraz ważniejsza - powiedział Sebastian Rysz, odpowiedzialny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce za sprawy związane z azylem i migracją. Rysz dodał, że "działania organizacji pozarządowych nie tylko uzupełniają wysiłki administracji centralnej i władz samorządowych, ale miewają charakter kluczowy".
 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej będzie kontynuowało współpracę z organizacjami pozarządowymi i pomiędzy 22-31 sierpnia będzie gospodarzem kolejnego szkolenia, tym razem przeznaczonego dla nauczycieli uczących dzieci imigrantów i uchodźców. 

Sebastian Rysz zwrócił uwagę, że "konieczność skupienia się na potrzebach tej grupy wynika z racji wzrastającej liczby dzieci imigrantów w szkołach, szczególnie w dużych miastach o rosnących populacjach przybyszy z takich krajów jak np. Ukraina. W Polsce wyzwania edukacyjnego nie stanowi w prawdzie obecność uczniów będących uchodźcami z Bliskiego Wschodu czy Afryki, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy podejmować działań na rzecz skuteczniejszej integracji dzieci migrantów ekonomicznych z Ukrainy lub z innych krajów".

Warsztat poprowadził Hector C. Pagan, wykładowca Instytutu Studiów Politycznych w Skytte na Uniwersytecie w Tartu, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem projektów finansowanych z wielu źródeł międzynarodowych.
 
Warsztat został sfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i zrealizowany przez Instytut Spraw Publicznych.
 


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter