Rok publikacji: 2018

Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość? Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018

Pobierz publikację:
Upadek żelaznej kurtyny i ponowne zjednoczenie Europy umożliwiły zbliżenie się Polski i Niemiec. Wobec ciężkiego brzemienia wspólnej przeszłości to, co razem osiągnęli Polacy i Niemcy w Europie i dla Europy, uważano za przykład dziejowego sukcesu. W ostatnim czasie między sąsiadującymi ze sobą krajami pojawiły się kontrowersje, wywołane między innymi nasilonymi debatami o rozrachunku z historią.
 
Jaki jest obecny stan stosunków między Polską a Niemcami? W ramach projektu „Barometr Polska–Niemcy” od kilkunastu lat regularnie są przeprowadzane sondaże na reprezentatywnej grupie obu społeczeństw, których wyniki pokazują, jak rosnące powiązania społeczne i gospodarcze wpływają na wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców. W tegorocznych badaniach szczególny akcent położono na znaczenie historii dla współżycia obu narodów i współpracy obu krajów.

Barometr Polska-Niemcy 2018. O czym warto pamiętać, interpretując wyniki 

Deutsche version

English version

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter