Wydarzenia
styczeń 29 10:00

Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych „Promocja równego traktowania w dostępie do dóbr i usług – sposoby badania i identyfikowania zachowań dyskryminacyjnych”

Miejsce:
Łódź, Hostel LaGranda, ul. Rewolucji 1905 r. 48
Nazwa projektu:
Pod jednym dachem - przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców"
Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z Łodzi i okolic na bezpłatne szkolenia „Promocja równego traktowania w dostępie do dóbr i usług – sposoby badania i identyfikowania zachowań dyskryminacyjnych”, które odbędą się w  Łodzi (hostel LaGranda, ul. Rewolucji 1905 r. 48), w dn. 29 stycznia 2015 r. w godz. 10.00-18.00.

Szkolenie kierujemy do pracowników i pracowniczek organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się problematyką związaną z cudzoziemcami oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji, którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności umożliwiające odpowiednie rozpoznanie zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, a także sposobem organizowania testów dyskryminacyjnych i badań typu „tajemniczy klient” sprawdzających równe traktowanie cudzoziemców w dostępie do usług.
Zasadniczym celem szkolenia jest wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie organizacji i realizacji kampanii społecznych opartych o wyniki badań prowadzonych za pomocą testów dyskryminacyjnych, w tym badań typu „tajemniczy klient”. Efektem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie organizowania i prowadzenia kampanii informacyjnych opartych o wyniki rzetelnych audytów sytuacji cudzoziemców na rynku dóbr i usług.
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali:
·         umiejętność rozpoznania zjawiska dyskryminacji i zachowań o charakterze dyskryminacyjnym
·         rzetelną i opartą o podstawy naukowe wiedzę na temat metodologii pomiaru dyskryminacji w dostępie do usług oraz jakości usług dostarczanych klientom mniejszościowym
·         kompetencje w zakresie przeprowadzania diagnozy poziomu dyskryminacji cudzoziemek i cudzoziemców na rynku dóbr i usług
·         umiejętność skutecznego informowania na temat działań równościowych w stosunku do klientów i klientek oraz kształtowania postaw otwartych wobec cudzoziemców z państw trzecich.
 
Zainteresowanych szkoleniem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 26 stycznia 2015 r. na adres e-mail: maryla.koss-goryszewska@isp.org.pl.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Marylą Koss-Goryszewską, koordynatorką projektów Programu Polityki Migracyjnej ISP, tel: (22) 556 42 76 lub e-mail: maryla.koss-goryszewska@isp.org.pl.


Program szkolenia


Formularz zgloszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona.


Projekt „Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa.

 
   

Zapisz się do newslettera
Newsletter