Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (ang. National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) to międzynarodowy projekt badawczo-rzeczniczy realizowany w latach 2016-2022 przez konsorcjum 15 organizacji pod kierownictwem Instytutu Spraw Publicznych. Jego celem było przygotowanie kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii oraz próba sprostania współczesnym wyzwaniom jakie niesie za sobą integracja migrantów przymusowych.  


Projekt NIEM opierał się mechanizmie ewaluacji polityk integracyjnych skierowanych do osób objętych ochroną międzynarodową powtarzanym co dwa lata (w roku 2016, 2018 i 2020), który miał na celu ukazanie luk w standardach integracyjnych, identyfikacji obiecujących praktyk i ewaluacji efektów zmian politycznych i legislacyjnych. Badania zrealizowane w ramach projektu objęły 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej i dotyczyły następujących obszarów integracji osób z doświadczeniem uchodźczym:

●    funkcjonowanie systemu recepcyjnego, 
●    włączanie integracji do głównego nurtu polityki publicznej (mainstreaming),
●    legalizacja pobytu, 
●    ochrona jedności rodziny i łączenie rodzin, 
●    procedura nadawania obywatelstwa, 
●    polityka mieszkaniowa, 
●    dostęp do rynku pracy, 
●    przygotowanie zawodowe i edukacja zawodowa, 
●    ochrona zdrowia, 
●    system zabezpieczeń społecznych, 
●    nauka języka i orientacja społeczno-kulturowa, 
●    budowanie mostów i wzmacnianie zaangażowania obywatelskiego.

W ten sposób zgromadzono dane umożliwiające nie tylko porównywanie poszczególnych krajów między sobą, lecz również śledzenie postępów w wymienionych obszarów integracji.
Wnioski z każdej kolejnej rundy badania prezentowane były w raportach porównawczych, opartych na danych ze wszystkich 14 krajów uwzględnionych w projekcie, i w raportach krajowych. W efekcie w ramach projektu powstały 3 raporty porównawcze i 42 raporty krajowe, a także szereg krótszych publikacji analitycznych poświęconych wybranym obszarom integracji, wybranym wyzwaniom lub porównaniu wybranych krajów członkowskich. Wszystkie te publikacje dostępne są na stronie projektu: http://www.forintegration.eu/pl/pub
 
Projekt obejmował też działania rzecznicze i upowszechniające (konferencje, seminaria, warsztaty) mające na celu promocję dobrych praktyk dotyczących integracji osób z doświadczeniem uchodźczym lub zwrócenie uwagi na szczególnie istotny problem dotyczący migracji i integracji. 
Głównym źródłem finansowania NIEM była dotacja z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Lista krajów, w których prowadzono działania w ramach projektu: 
Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Rumunia, Węgry, Włochy

Lista organizacji zaangażowanych w realizację projektu: 
Stowarzyszenie Multi Kulti Collective (Bułgaria), People in Need (Czechy), France Terre d'Asil (Francja), ANTIGONE Information and Documentation Centre on Racism, Ecology,  Peace and Non Violence (Grecja), CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs (Hiszpania), Diversity Development Group (Litwa), Providus (Łotwa), Uniwersytet w Maastricht (Niderlandy), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Polska), Centro de Estudos Sociais, Uniwerystet Coimbra (Portugalia), Uniwersyet w Malmö (Szwecja), The Centre for Public Innovation (Rumunia), Menedék – Hungarian Association for Migrants (Węgry), Fondazione ISMU – Initiatives and Studies on Multi-ethnicity (Włochy)Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter