Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Ankieta konstytucyjna (2010-2011)


Projekt badawczy z udziałem wybitnych polskich konstytucjonalistów Instytut Spraw Publicznych realizowany był z zamiarem podjęcia rzeczowej debaty nad potrzebą i zakresem zmian w Konstytucji RP.

Narzędziem, którym posłużyliśmy się w naszych badaniach była Ankieta konstytucyjna skonstruowana specjalnie na potrzeby projektu przez prof. Banaszaka. O jej wypełnienie zostali poproszeni wybitni prawnicy konstytucjonaliści. Wśród autorów udzielających odpowiedzi w Ankiecie znaleźli się: prof. Andrzej Bałaban, prof. Bogusław Banaszak, prof. Marek Chmaj, prof. Mariusz Jabłoński, prof. Anna Łabno, prof. Pasquale Policastro, prof. Krzysztof Skotnicki, prof. Andrzej Szmyt, prof. Marek Zubik oraz dr Bartłomiej Nowotarski. Wyrażone przez nich opinie ukazały się w formie publikacji, w której zebrane zostały także projekty zmian Konstytucji RP z ostatnich lat.

W ramach projektu zorganizowane zostały seminaria eksperckie o tematyce konstytucyjnej.


Wydarzeniem wieńczącym dorobek projektu była konferencja "Czy i jak zmieniać Konstytucję RP?" 29.III 2011 r. W pierwszej części konferencji poświęconej prac nad Konstytucją w okresie II Rzeczypospolitej ze swoimi referatami wystąpili:

Druga część konferencji poświęcona była omówieniu i podsumowaniu rezultatów konstytucyjnego projektu Instytutu Spraw Publicznych. Wyniki ankiety konstytucyjnej przedstawił prof. Bogusław Banaszak, a odnieśli się do nich prof. Andrzej Bałaban, prof. Marek Chmaj, prof. Andrzej Szmyt i prof. Mirosław Wyrzykowski.

W ostatniej części konferencji odbył się panel pod nazwą "Perspektywy nowelizacji Konstytucji RP dotyczącej członkowstwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej", moderowany przez prof. Marię Kruk-Jarosz, w którym głos zabrali także prof. Pasquale Policastro, prof. Bartosz Makowicz i dr Tomasz Milej.


Funkcję kierownika projektu i zarazem redaktora naukowego publikacji pełnił prof. Bogusław Banaszak. Sekretarzem projektu był dr Jarosław Zbieranek.

Kontakt:
dr Jarosław Zbieranek
tel. 22 556 42 73
mail : jaroslaw.zbieranek@isp.org.pl
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter