Rok publikacji: 2011
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Ankieta konstytucyjna

Pobierz publikację:
„Nawiązując do najlepszych tradycji konstytucjonalizmu II RP, przygotowano w Instytucie Spraw Publicznych Ankietę konstytucyjną, której autorem jest prof. Bogusław Banaszak. Ankieta została skierowana do ekspertów – prawników konstytucjonalistów. Sama koncepcja zebrania oceny obowiązujących rozwiązań ustrojowych i propozycji ich zmian w takiej formie umożliwia przedstawienie różnorodności poglądów i pozostawienie ich odbiorcom refleksji nad nimi.

W niniejszej publikacji prezentujemy odpowiedzi dziesięciu ekspertów na Ankiety konstytucyjne Instytutu Spraw Publicznych. Wkład Instytutu w debatę nad problematyką konstytucyjną wzbogaca również przygotowana na jego zlecenie ekspertyza, autorstwa prof. Piotra Winczorka. Załączamy również istotne propozycje zmian Konstytucji RP formułowane ostatnio przez inne ośrodki eksperckie, a także złożone w Sejmie przez kluby parlamentarne i Prezydenta RP.

Oddając niniejszą publikację do rąk czytelnika w szczególny dzień, jakim jest dziewięćdziesiąta rocznica uchwalenia Konstytucji RP zwanej „marcową”, składamy wyrazy szacunku wszystkim ekspertom zaangażowanym w przygotowanie tego aktu. Mamy nadzieję, że wyniki Ankiety konstytucyjnej Instytutu Spraw Publicznych i inne zaprezentowane w niniejszym tomie materiały są dowodem, że nauka prawa konstytucyjnego może włączyć się po raz kolejny w debatę nad stanem Konstytucji RP i w prace nad ewentualną jej zmianą”. (ze Wstępu)
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter