Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Seminarium: Ustawa organiczna w polskim prawie konstytucyjnym? 
„To bardzo ciekawa instytucja, ale na poziomie teoretycznym. W praktyce może pojawić się wiele problemów dotyczących jej funkcjonowania”– tak o ustawach organicznych wypowiadali się eksperci podczas kolejnego seminarium konstytucyjnego zorganizowanego w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych poświęconego potrzebom i zakresowi zmian w Konstytucji RP.
          

Seminarium pt. „Ustawa organiczna w polskim porządku konstytucyjnym?” otworzył dr Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych. Następnie głos zabrał prof. Bogusław Banaszak, kierownik projektu konstytucyjnego ISP. Zwrócił uwagę, że od wielu lat powraca  pomysł wprowadzenia ustawy organicznej do polskiego porządku konstytucyjnego, ale nie rozszerza się tego tematu.

W hierarchii źródeł prawa ustawy organiczne ustępują ustawom konstytucyjnym, natomiast stosuje się je przed ustawami zwykłymi. Ustawy organiczne, ze względu na ich szczególny tryb uchwalania oraz uchylania, wyróżnia większa stabilność aniżeli inne akty ustawowe.

Wprowadzenie do dyskusji przygotowała prof. Ewa Gdulewicz z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Przybliżyła uczestnikom seminarium tematykę ustaw organicznych. Przedstawiła ich istotę, możliwości jakie ze sobą niosą, a także problemy, które wymagają prawnej regulacji w przypadku przyjęcia tego typu ustaw. Profesor zwróciła uwagę, że choć pomysł wprowadzenia ustaw organicznych w Polsce pojawiał się aż w sześciu projektach konstytucji, to jednak żaden z nich nie został przyjęty, gdyż budziły zbyt wiele wątpliwości.

Uczestnicy seminarium choć byli zgodni co do tego, że wiele kwestii w polskim porządku prawnym należy ustabilizować (prawo wyborcze, działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli itp.), to jednak sceptycznie odnosili się do pomysłu wprowadzenia ustaw organicznych w Polsce. Profesor Łabno zauważyła, że należy zastanowić się, po co w ogóle chcielibyśmy wprowadzić takie rozwiązanie. Propozycje uporządkowania systemu prawnego czy też wprowadzenia barier utrudniających wprowadzanie zmian w uchwalonych ustawach powinny być mocno ugruntowane w analizie doświadczeń innych państw, aby sprawdzić jakie są efekty wprowadzenia tam ustaw organicznych.

Profesor Ewa Łętowska oraz profesor Andrzej Szmyt zauważyli, że problemowe może być ustalenie zakresu materii, jaką mogłyby obejmować te ustawy. Zwrócono również uwagę, że wprowadzenie tego typu rozwiązania niewiele by zmieniło, gdyż politycy zawsze znajdą sposób na ominięcie różnych uregulowań, by osiągnąć własne cele. Podkreślano, że należy zmienić procedury, a nie wprowadzać nowe instytucje, które budzą tak wiele wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium konstytucyjne w Instytucie Spraw Publicznych poświęcone relacjom państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi, które odbędzie się 3 marca 2011 roku.

Seminaria organizowane są dzięki finansowemu wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Więcej o projekcie >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter