Status:

Aktualnie realizowany

Podziel się

Barometr Polska-Niemcy


„Barometr Polska-Niemcy" to projekt, który regularnie gromadzi i prezentuje opinie Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i ich aktualnych wyzwań. Badania prowadzone są od 2000 roku przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.


Wyniki badania 2018 pokazują, że istnieje duża nieznajomość kraju sąsiadującego z UE w obu krajach, a wyzwania i kwestie historyczne postrzegane są w różny sposób. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie tym drugim krajem i jego rozwojem. Wyniki barometru stanowią dobrą podstawę do wspólnej refleksji na temat stosunków polsko-niemieckich, wizerunku kraju sąsiadującego i sytuacji w tym kraju.  

Wyniki badań 2018:
 
  • Wersja polska

Część 1: Polacy i Niemcy. Dzieląca przeszłość, wspólna przyszłość? Wyniki Barometru Polska-Niemcy 2018.
Część 2: Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej. Wyniki polsko-niemieckiego Barometru 2018.
Raport z badań: Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie 
 
  • Wersja niemiecka
Teil 1 : Deutsche und Polen – Geteilte Vergangenheit, gemeinsame Zukunft? Ergebnisse des deutsch-polnischen Barometers 2018
Teil 2 : Gemeinsam in Europa? Was Deutsche und Polen über Europapolitik denken. Ergebnisse des deutsch-polnischen Barometers 2018
Forschungsbericht: Schwierige Partnerschaft. Deutsche und Polen über ihr Nachbarland, die gemeinsame Geschichte und Europa
 

Wcześniejsze edycje Barometru:
 

 


Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter