Status:

Projekt

Podziel się

Barometr Polska-Niemcy


„Barometr Polska-Niemcy" to projekt, który regularnie gromadzi i prezentuje opinie Polaków i Niemców na temat stosunków polsko-niemieckich i ich aktualnych wyzwań. Badania prowadzone są od 2000 roku przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Deutsches Polen-Institut jest partnerem projektu od 2020 roku.


Barometr Polska-Niemcy już dostępny w interaktywnym wydaniu! Wszyscy zainteresowani #BarometrPL_DE mogą analizować wyniki nie tylko w samej publikacji, ale zestawiać je i porównywać na specjalnej stronie internetowej!  Zapraszamy na www.barometr-polska-niemcy.pl

Edycja Barometr Polska-Niemcy 2020 - Zajmujemy się w niej wzajemnym obrazem kraju i społeczeństwa oraz szukamy odpowiedzi na pytanie, z jakich źródeł Polacy i Niemcy czerpią wiedzę o sobie nawzajem. Czytaj więcej>>>

Barometr Polska-Niemcy 2019

Wyniki Barometru 2019 wskazują, że Polacy i Niemcy zdają sobie sprawę, że II wojna światowa wciąż wpływa na wzajemne relacje, choć Niemcy ten wpływ dostrzegają rzadziej. Oba społeczeństwa różni diametralnie ocena Stanów Zjednoczonych i ich prezydenta. W tej edycji zapytano także o ocenę okrągłych rocznic wybuchu II wojny, wejścia Polski do NATO i UE oraz transformacji demokratycznej.

Pełne wyniki badań: 

Agnieszka Łada, Wspólny kierunek, różne perspektywy. Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje, Europę oraz porządek światowy. Barometr Polska-Niemcy 2019 (pl) 
Agnieszka Łada, Gemeinsame Richtung, verschiedene Perspektiven. Deutsche und polnische Ansichten zu gegenseitigen, europäischen und globalen Beziehungen. Deutsch-Polnisches Barometer 2019 (de) 
Agnieszka Łada, Common direction, Different perspectives. Polish and German views on their mutual relations, Europe and the world (en)

 

Wcześniejsze edycje Barometru:
 

 


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter