Rok publikacji: 2018
Europa

Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej

Pobierz publikację:
Debaty na temat reform Unii Europejskiej trwają. Oczekiwania są duże, zwłaszcza wobec Niemiec. Kiedy jedni liczą na aktywny proeuropejski kurs Berlina, inni zarzucają Niemcom już teraz zbytnią dominację.
 
Napięcia znajdują także odzwierciedlenie w relacjach między Polską a Niemcami. Z perspektywy Berlina Polska jest nie tylko sąsiadem, z którym łączy Niemcy trudna historia, ale także ważnym, dynamicznie rozwijającym się gospodarczo państwem członkowskim Unii Europejskiej. Różne stanowiska, choćby w odniesieniu do pokonywania wyzwań związanych z uchodźcami i migracją czy przyszłości „projektu Europa” i stosowania zasad państwa prawa, stają się jednak coraz częściej wyzwaniem dla relacji polsko-niemieckich i wyznaczają granicę potencjału kooperacji w polityce europejskiej.
 
Ze względu na obecne polityczne rozbieżności między rządami w Berlinie i Warszawie szczególnie istotne jest spojrzenie, jak społeczeństwa obu państw oceniają politykę europejską sąsiada i przyszłe wyzwania w Unii Europejskiej.
 
Główne wnioski
  • Polska ocena niemieckiej polityki europejskiej uległa wprawdzie w ostatnich latach pogorszeniu, ale nadal większość badanych uważa, że Niemcy przyczyniają się raczej do lepszej współpracy niż do pogłębiania konfliktów w Europie. Wielu Polaków zarzuca jedno-cześnie Niemcom zbyt dużą dominację. 
  • Opinie Niemców na temat zachowania Polski w Unii Europejskiej są natomiast zdecydowanie krytyczne. Sami Polacy są często podzieleni w kwe-stii oceny polityki europejskiej własnego rządu. 
  • Jednocześnie Polacy, mimo historycznych doświadczeń, coraz rzadziej postrzegają Niemcy jako potencjalne zagrożenie i dostrzegają we wzmocnieniu niemieckiej armii zwiększenie własnego bezpieczeństwa. 
  • Jako najważniejszego partnera do ścisłej współpracy dwustronnej Polacy wskazują Stany Zjednoczone, gdy wśród Niemców kraj ten jako ważny sojusznik traci na znaczeniu. Również Polska nie jest przez niemieckich respondentów uznawana jako priorytetowy partner, choć Polacy życzą sobie ścisłej współpracy z Niemcami. 
  • Zagrożenie dla demokracji i państwa prawa ze strony ruchów populistycznych jest w Polsce dostrzegane rzadziej niż w Niemczech. 
  • Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce naj-większa grupa respondentów opowiada się za pogłębieniem integracji europejskiej. Jedna piąta ankietowanych w obu krajach sądzi jednak, że zaszła już ona za daleko.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter