Rok publikacji: 2018
Europa

Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie

Pobierz publikację:
Barometr Polska-Niemcy 2018. O czym warto pamiętać, interpretując wyniki 

Główne wnioski
 
 • Polacy najczęściej kojarzą Niemcy z historią (25% wszystkich skojarzeń), ale też jako kraj sąsiedzki (25%). Najliczniejszą grupą skojarzeń, jakie Niemcy mają z Polską, są te dotyczące turystyki i kultury (23% wszystkich skojarzeń). Skojarzenia historyczne w Niemczech zajmują jedynie 7% wszystkich.
 • Ponad połowa (56%) badanych Polaków i jedna trzecia (29%) badanych Niemców odczuwa wobec sąsiedniego społeczeństwa sympatię.
 • Ponad połowa (51%) Polaków akceptuje Niemców we wszystkich analizowanych rolach społecznych (mieszkaniec, sąsiad, kolega z pracy, szef firmy, bezpośredni przełożony, przyjaciel, zięć/synowa, radny), z kolei 12% badanych
 • nie akceptuje Niemca w żadnej z analizowanych ról. Najwyższy poziom akceptacji dotyczy Niemca w roli sąsiada i kolegi z pracy (po 76%), najniższy – w roli radnego (63%). Poziom akceptacji Niemców przez Polaków bardzo
 • wzrósł od 2000 roku, chociaż jest obecnie niższy niż w 2013 roku.
 • Po stronie niemieckiej akceptacja Polaka w różnych rolach waha się obecnie od 79% (sąsiad, kolega z pracy) do 58% (bezpośredni przełożony). Ogólnie we wszystkich rolach społecznych akceptuje Polaków 40% Niemców, nie akceptuje w żadnej z ról – 3%.
 • Dwie trzecie Polaków i jedna trzecia Niemców uznaje stan stosunków polsko-niemieckich za dobry. Ale 44% Niemców uważa wzajemne relacje za złe.
 • Zbliżony odsetek Niemców (52%) i Polaków (62%) twierdzi, że oba kraje powinny nastawiać się w relacjach z państwem sąsiednim raczej na współpracę niż obronę własnych interesów.
 • Zdaniem 43% Polaków, Niemcy traktują Polskę w Unii Europejskiej zawsze lub często po partnersku. Identyczny odsetek polskich respondentów twierdzi, że robią to rzadko lub nigdy. Podobna i największa grupa niemieckich respondentów – 45% – przyznaje, że rzadko lub nigdy relacje te są równorzędne.
 • Dwie trzecie (77%) Niemców uważa za najważniejszego partnera Francję, większość (79%) Polaków wskazuje w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone,a na trzecim miejscu – Niemcy (74%).
 • Większość (74%) badanych Polaków nie czuje się potencjalnie zagrożona militarnie przez Niemcy, 65% nie dostrzega zagrożenia politycznego i również 65% – zagrożenia gospodarczego. Opinie ulegały przez lata poprawie.
 • Ponad połowa (54%) Polaków widzi we wzmocnieniu Bundeswehry zwiększenie polskiego bezpieczeństwa. Zdanie to podziela 45% Niemców.
 • W 2011 roku o tym, że relacje z Niemcami powinny koncentrować się na przyszłości, było przekonanych 73% badanych Polaków. Obecnie odsetek ten wynosi 60%.
 • Połowa (50%) Polaków uważa, że ofiary, jakie poniosła Polska w trakcie jej historii, nie zostały dostatecznie uznane przez międzynarodową opinię publiczną, z kolei 53% Niemców jest odmiennego zdania.
 • Ponad połowa Polaków (53%) i Niemców (59%) opowiada się za korzystaniem przez uczniów w ich kraju ze wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii.
 • Blisko 46% Polaków jest przekonanych, że Polska powinna zażądać od Niemiec reparacji, ponieważ Polska do dziś nie otrzymała wystarczającego zadośćuczynienia za straty poniesione w czasie drugiej wojny światowej.
 • Równocześnie 40% polskich respondentów uznaje ten temat za ostatecznie zakończony i opowiada się za tym, aby oba kraje skoncentrowały się na współpracy w ramach Unii Europejskiej.
 • Większość Polaków (56%) i Niemców (64%) jest za karaniem przez prawo za publiczne mówienie nieprawdy na temat tego, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione podczas drugiej wojny światowej.
 • Za pogłębianiem integracji w Unii Europejskiej opowiada się 48% badanych Polaków i 42% badanych Niemców. Opinię, że integracja zaszła już za daleko, popiera 18% polskich i 20% niemieckich respondentów.
 • Zbliżona grupa Niemców (62%) i Polaków (56%) twierdzi, że głównym wyzwaniem na najbliższe miesiące dla Unii Europejskiej pozostaje kwestia uchodźców i migracji.
 • Ponad połowa Niemców (58%) i Polaków (55%) uważa, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie, 53% Niemców krytycznie ocenia jednak polską politykę europejską, Polacy są podzieleni w opiniach na tentemat.
 • Największa grupa badanych – 39% Polaków uważa, że Niemcy zachowują się w Unii Europejskiej zbyt dominująco i za rzadko idą na kompromis. Podobnie sądzi jedynie 13% badanych Niemców, a 33% niemieckich respondentówżyczyłaby sobie bardziej dominującej postawy swojego kraju,
 • Prawie połowa (48%) badanych Niemców i 35% Polaków sądzi, że polski rząd nie jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter