Europejskie rady zakładowe - konferencja końcowa
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Europejskie rady zakładowe - konferencja końcowa


W piątek 19 listopada 2021 r. odbyło się seminarium podsumowujące dwuletni projekt dotyczący oceny funkcjonowania europejskich rad zakładowych z perspektywy ich członków z krajów Europy Środkowo-Wschodniej („Dążenie do równości w dostępie do reprezentacji pracowników poprzez efektywne wykorzystanie instrumentu europejskich rad zakładowych (ERZ) przez interesariuszy stosunków przemysłowych”). Partnerzy prezentowali główne wyniki swoich badań prowadzonych w Bułgarii, Chorwacji, Macedonii Północnej, Polsce i Rumunii. Prezentacjom krajowym towarzyszyły wystąpienia ekspertów: Floriana Marin, z Rumunii oraz Dr. Michaela Whittalla, z Uniwersytetu Friedricha Alexandra (Erlangen Nurnberg, Niemcy). Instytut Spraw Publicznych był reprezentowany w tym projekcie przez Dominika Owczarka, Macieja Pańkowa i Małgorzatę Koziarek. 

Warto odnotować, że był to jeden z pierwszych projektów w pełni zrealizowanych w okresie pandemii koronawirusa i wszystkie działania projktowe odbywały się zdalnie (w tym szkolenia dla związków zawodowych). 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem krajowym opracowanym przez ISP oraz raportem przekrojowym przygotowanym przez lidera: Institute for Public Policy (Rumunia). 

Raport krajowy – „Witajcie europejskie standardy pracy! Miraże członkostwa w europejskich radach zakładowych” (Polska)

Raport przekrojowy zawierający główne wnioski z raportów krajowych

Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter