Rok publikacji: 2023
Polityka Społeczna

Raport wprowadzający w ramach projektu Team Hub

Pobierz publikację:
W ramach projektu Team Hub (o którym pisaliśmy tutaj) został wydany raport wprowadzający. 

Pytania badawcze, na które ma odpowiedzieć raport, są następujące: - Jakie są modele biznesowe i warunki pracy w łańcuchu dostaw e-commerce? W jaki sposób wpływają one na zatrudnienie i warunki pracy w różnych krajach i obszarach geograficznych oraz jak zmienią się one w najbliższej przyszłości? Jak różne modele radzą sobie pod względem zrównoważonego rozwoju społecznego?

 - Jak rozwój e-handlu wpływa na globalny łańcuch wartości? W jaki sposób najsilniejsi gracze wpływają na funkcjonowanie rynku i dystrybucję wartości dodanej? Czy związki zawodowe mają kontrolę nad tymi trendami oraz ich bezpośrednim i pośrednim wpływem na pracowników?

 - W jaki sposób rozwój e-commerce i wynikający z niego rozwój logistyki ostatniej mili (ostatnia mila oznacza działanie transportowe polegające na bezpośrednim dostarczeniu przesyłki do konsumenta) oraz centrów logistycznych wpływa na rozwój lokalny i zrównoważony rozwój środowiska?

Autorki opracowania wskazują: Należy podkreślić, że e-commerce charakteryzuje się niską marżowością. W szczególności wskaźnik zyskowności e-commerce osiągany przez sprzedawców, którzy wykorzystują tylko ten kanał sprzedaży wydaje się być szczególnie niski, jeśli porównać go z marżami handlu w sklepach fizycznych. Model e-commerce umożliwia głównie pozyskiwanie danych do profilowania użytkowników i klientów. Zyskowność modelu e-biznesu zależy przede wszystkim od jego zdolności do zdobywania nowych udziałów w rynku w celu zwiększenia wolumenu e-sprzedaży. W tym kontekście korzyści skali mają ogromny wpływ na koszty i ceny, co pozwala dużym firmom e-commerce zdobyć zaufanie konsumentów, a tym samym zdobyć udziały w rynku. W rzeczywistości kontrola rynku i koncentracja są kluczowe, co powoduje pogłębianie się przepaści między dużymi i małymi firmami zaangażowanymi w e-commerce, ponieważ te ostatnie przedsiębiorstwa pozostają w tyle pod względem zasobów finansowych, wykwalifikowanego personelu i przestrzeni magazynowej. E- handel opiera się na wieloetapowym procesie łańcucha dostaw obejmującym kilka działań: projektowanie i zarządzanie stroną internetową lub rynkiem; systemy płatności online i gwarancja bezpieczeństwa; profilowanie danych konsumentów; obsługa klienta; działania logistyczne związane z dostawą towarów. Możliwe jest zatem rozróżnienie między częścią niematerialną, w której odbywają się zakupy i finalizowana jest umowa sprzedaży, a częścią materialną, czyli "zintegrowaną logistyką", tj. szerokim zakresem działań związanych z organizacją, przechowywaniem, wysyłką, transportem i dystrybucją towarów. Sukces e-sklepu opiera się bowiem na szybkim zaspokojeniu potrzeb konsumenta.

Przechodząc do kwestii stosunków przemysłowych autorki wskazują, że ze względu na wysoki wskaźnik podwykonawstwa i fałszywego samozatrudnienia w sektorze e-commerce, zasięg negocjacji zbiorowych jest niski, a nawet dobrze zakorzenione  związki zawodowe mają trudności w dotarciu do pracowników.


Jednym z kolejnych działań w ramach projektu jest spotkanie zatytułowane: Zrównoważony e-commerce przyjazny dla pracownika i środowiska: rzeczywistość i wyzwania.

Spotkanie odbędzie się 31 października w Warszawie.

Link do rejestracji tutaj 
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter