Status:

Projekt

Podziel się

Team Hub! - Wprowadzanie zrównoważonego rozwoju do łańcucha dostaw w handlu on line


Projekt Team Hub! łączy instytuty badawcze i związki zawodowe z dziewięciu krajów UE (BE, DE, EE, GR, ES, FI, FR, IT, PL), aby wspólnie analizować cechy i wyzwania w łańcuchu dostaw w handlu on line.  Po przeprowadzeniu desk reaserch, którego celem jest przegląd i analiza istniejących informacji i danych, główne fazy projektu obejmują studia przypadków dotyczące modeli biznesowych, praktyk związkowych i negocjacji zbiorowych w łańcuchu dostaw handlu on line a także szereg wydarzeń i warsztatów na szczeblu krajowym i unijnym, podczas których pracownicy, związkowcy, badacze i zainteresowane strony będą dyskutować na temat: potrzeb i aspiracji pracowników, obecnych warunków pracy i strategii biznesowych, możliwych inicjatyw związków zawodowych i decydentów w celu kształtowania przyszłości działalności logistycznej, na którą największy wpływ ma rozwój handlu on line. Ostatni etap obejmuje podsumowanie i krytyczną weryfikację ustaleń projektu w celu opracowania końcowego raportu porównawczego zawierającego zalecenia dotyczące polityk. Strategia rozpowszechniania została opracowana w taki sposób, aby zarówno zwiększyć liczbę odbiorców projektu, jak i promować aktywne zaangażowanie pracowników w kluczowe inicjatywy.

Celem projektu jest wyjaśnienie:
•    implikacji boomu handlu on line, zwłaszcza w następstwie COVID-19, oraz wyposażenie związków zawodowych w wiedzę umożliwiającą zaproponowanie zrównoważonego przekształcenia modeli biznesowych i organizacji pracy w swoim łańcuchu dostaw, mając na uwadze również rewolucję cyfrową i cele środowiskowe. 

 Cele badania będą realizowane poprzez następujące działania:
•    Analiza na poziomie kraju. Analiza zidentyfikuje i oceni kluczowe trendy i cechy występujące w łańcuchu dostaw handlu on line, aby wyposażyć konsorcjum w odpowiednie informacje ogólne
•     Analiza porównawcza na poziomie UE
•    Gromadzenie studiów przypadków
•    Organizacja zgromadzenia krajowego
•    Organizacja dwóch dni Team Hub!

Partnerzy:
 • FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI CGIL (IT), lider projektu
 • FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (IT)
 • Belgische Transportbond (BE)
 • Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politikis (HELLENIC FOUNDATION FOR EUROPEAN AND FOREIGN POLICY) (GR)
 • JYVASKYLAN YLIOPISTO (FI)
 • TARTU ULIKOOL (EE)
 • NOTUS (ES)
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
 • EUROPEAN TRANSPORT WORKERS FEDERATION (BE)
 • ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NR 15-0, Konfederacja Pracy (PL)
 • IRES (FR)
 • Federación de Servicios a la Ciudadanía (ES)
 • Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bereich ArbeiterInnen (DE)

Team Hub! Raport końcowy

Czas trwania projektu: 2022- 2024
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter