Status:

Projekt

Podziel się

Team Hub! - Wprowadzanie zrównoważonego rozwoju do łańcucha dostaw w handlu on line


Projekt Team Hub! łączy instytuty badawcze i związki zawodowe z dziewięciu krajów UE (BE, DE, EE, GR, ES, FI, FR, IT, PL), aby wspólnie analizować cechy i wyzwania w łańcuchu dostaw w handlu on line.  Po przeprowadzeniu desk reaserch, którego celem jest przegląd i analiza istniejących informacji i danych, główne fazy projektu obejmują studia przypadków dotyczące modeli biznesowych, praktyk związkowych i negocjacji zbiorowych w łańcuchu dostaw handlu on line a także szereg wydarzeń i warsztatów na szczeblu krajowym i unijnym, podczas których pracownicy, związkowcy, badacze i zainteresowane strony będą dyskutować na temat: potrzeb i aspiracji pracowników, obecnych warunków pracy i strategii biznesowych, możliwych inicjatyw związków zawodowych i decydentów w celu kształtowania przyszłości działalności logistycznej, na którą największy wpływ ma rozwój handlu on line. Ostatni etap obejmuje podsumowanie i krytyczną weryfikację ustaleń projektu w celu opracowania końcowego raportu porównawczego zawierającego zalecenia dotyczące polityk. Strategia rozpowszechniania została opracowana w taki sposób, aby zarówno zwiększyć liczbę odbiorców projektu, jak i promować aktywne zaangażowanie pracowników w kluczowe inicjatywy.


Celem projektu jest wyjaśnienie:
•    implikacji boomu handlu on line, zwłaszcza w następstwie COVID-19, oraz wyposażenie związków zawodowych w wiedzę umożliwiającą zaproponowanie zrównoważonego przekształcenia modeli biznesowych i organizacji pracy w swoim łańcuchu dostaw, mając na uwadze również rewolucję cyfrową i cele środowiskowe. 

 Cele badania będą realizowane poprzez następujące działania:
•    Analiza na poziomie kraju. Analiza zidentyfikuje i oceni kluczowe trendy i cechy występujące w łańcuchu dostaw handlu on line, aby wyposażyć konsorcjum w odpowiednie informacje ogólne
•     Analiza porównawcza na poziomie UE
•    Gromadzenie studiów przypadków
•    Organizacja zgromadzenia krajowego
•    Organizacja dwóch dni Team Hub!

Partnerzy:
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI CGIL (IT), lider projektu
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (IT)
Belgische Transportbond (BE)
Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politikis (HELLENIC FOUNDATION FOR EUROPEAN AND FOREIGN POLICY) (GR)
JYVASKYLAN YLIOPISTO (FI)
TARTU ULIKOOL (EE)
NOTUS (ES)
FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
EUROPEAN TRANSPORT WORKERS FEDERATION (BE)
ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NR 15-0, Konfederacja Pracy (PL)
 IRES (FR)
 Federación de Servicios a la Ciudadanía (ES)
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bereich ArbeiterInnen (DE)

Czas trwania projektu: 2022- 2024
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 
 
Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter