Rok publikacji: 2023
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Organy wyborcze i sądownicze a niezależność wyborów w Polsce

Pobierz publikację:

Zbliżający się cykl wyborów parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich skłania do bliższego przyjrzenia się nowym zagrożeniom dla uczciwości tych procesów, które wynikają z jednej strony ze zmian prawnych wprowadzanych od 2015 roku, a z drugiej – z ogólnych niedociągnięć w funkcjonowaniu systemu wyborczego w Polsce.

Obowiązujący model funkcjonowania prawa wyborczego, szczególnie takie kwestie, jak niezależność sądownictwa w zakresie stwierdzania ważności wyborów i rozpatrywania protestów wyborczych, skład i sposób wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej czy status i zakres obowiązków komisarzy wyborczych, to przykłady elementów systemu, które mogą mieć kluczowy wpływ na niezależność procesu wyborczego w kraju.

Zwiększające się upolitycznienie poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzanie, nadzorowanie i finalną walidację wyborów sprawia, że cały system podatny jest na działania zagrażające bezstronności ostatecznego wyniku.

Z tego powodu w niniejszej analizie skupiono się na funkcjonowaniu organów wyborczych i sądowniczych w kraju w odniesieniu do procesu wyborczego oraz na identyfikacji zagrożeń dla niezawisłości ich działania, które mogą wpływać na niezależność nadchodzących wyborów.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter