Eksperci ISP szkolą związkowców i pracodawców w tematyce Europejskich Rad Zakładowych
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Eksperci ISP szkolą związkowców i pracodawców w tematyce Europejskich Rad Zakładowych


W dniach 11 i 12 października 2023 r. w Warszawie odbyło się stacjonarne szkolenie  w ramach projektu EWepCe „Efektywne i dobrze funkcjonujące ERZ w erze post – Covid” .O samym projekcie o ERZ  pisaliśmy tutaj i tutaj. ERZ to ciała służące informacji i konsultacji w korporacjach ponadnarodowych zatrudniających powyżej 1000 pracowników a operujących przynajmniej w dwóch państwach UE lub EOG. 


W wydarzeniu projektowym aktywnie uczestniczyło 26 osób, w tym przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, członków ERZ, pochodzących z Polski, Słowacji, Czarnogóry, Portugalii, Serbii, Hiszpanii i Turcji. Szkolenie prowadziła Barbara Surdykowska oraz Maciej Pańków. 

Obecnie Komisja Europejska zakończyła drugi etap konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi w sprawie potencjalnych zmian w Dyrektywie dotyczącej ERZ. Prace mają na celu wzmocnienie prawa do informacji i konsultacji między innymi poprze doprecyzowanie pojęcia sprawy ponadnarodowej, która może być przedmiotem prac ERZ. 

"Przed ERZ stają w chwili obecnej liczne wyzwania związane z procesem transformacji cyfrowej i ekologicznej" – wskazuje Maciej Pańków. 

Stąd też potrzeba wzmocnienia ERZ, usprawnienia procesu informacji i konsultacji oraz stworzenia odstraszającego systemu sankcji w razie naruszenia przez korporację zasad określonych w Dyrektywie – podkreśla Barbara Surdykowska. Wyzwanie przed którym wszyscy obecnie stoimy to przeprowadzenie sprawiedliwego procesu transformacji. 

W dalszej fazie projektu Instytut Spraw Publicznych opracuje narzędzie do oceny efektywności funkcjonowania ERZ. 

W ramach projektu przygotowano krótki materiał obrazujący wskazane powyżej wyzwania - https://drive.google.com/file/d/19S8hcftoLVU1EEiRlyIRTx4Jn3Mx_FZr/view

Zapisz się do newslettera
Newsletter