Trwają prace nad zmianą w Dyrektywie o Europejskich Radach Zakładowych
Podziel się
Polityka Społeczna

Trwają prace nad zmianą w Dyrektywie o Europejskich Radach Zakładowych


11 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z europejskimi partnerami społecznymi (Europejską Konfederacją Związków Zawodowych oraz trzema organizacjami pracodawców: BusinessEurope, SMEunited i SGI Europe) w sprawie zmian w dyrektywie dotyczącej Europejskich Rad Zakładowych (ERZ). 


Rozpoczęcie tych prac jest wynikiem przede wszystkim wcześniejszych działań w Parlamencie Europejskim i przyjęcia w nim zdecydowaną większością głosów raportu wzywającego Komisję Europejską do wzmocnienia instytucji ERZ (Raport autorstwa europosła Dennisa Radtke). 

Europejska Rada Zakładowa służyć ma przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedstawicielom pracowników informacji dotyczących wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy oraz konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadnarodowym.

Na mocy Dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym  oraz polskiej Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o Europejskich Radach Zakładowych członkowie Europejskiej Rady Zakładowej mają prawo do informacji oraz konsultacji w sprawach dotyczących między innymi: sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych.

W tym kontekście ważny jest aktualnie prowadzony przez ISP projekt EWepCe o którym pisaliśmy tutaj. W projekcie tym ISP przygotowuje między innymi materiały szkoleniowe dla ERZ oraz opracowuje raport porównawczy o sytuacji ERZ w trakcie i po pandemii Covid- 19 w branży metalowej.  
Zapisz się do newslettera
Newsletter