Status:

Projekt

Podziel się

EWepCe Efektywne i dobrze funkcjonujące ERZ w erze post - Covid.


Projekt dotyczy niewystarczającego zaangażowania pracowników w projektowanie i wdrażanie działań na poziomie przedsiębiorstwa w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie zmianą i procesy restrukturyzacji po Covid-19 zachodzące w przemyśle metalowym. Główny cel: rozwój zaangażowania pracowników w zatrudnionych w korporacjach ponadnarodowych w całej UE, w szczególności poprzez podniesienie świadomości i zdolności przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz poprawę efektywności pracy europejskich rad zakładowych (ERZ) w gospodarce post-pandemicznej.
    
Celem projektu jest wyjaśnienie:
•    Udziału pracowników w projektowaniu i wdrażaniu działań mających na celu przeciwdziałanie wpływowi COVID-19 na siłę roboczą. 
•    Ponadnarodowej współpracy pracodawców i pracowników w zakresie wdrażania konkretnych odpowiedzi na wyzwania stawiane pracownikom przez pandemię Covid-19. Poprzez wspólną pracę mającą na celu opracowanie zaleceń opartych na dowodach i środków rozpowszechniania umożliwiających dotarcie do krajów partnerskich.

 Cele badania będą realizowane poprzez następujące działania:
•    Badanie krajowe 
•    Raport porównawczy
•    Opracowanie wspólnych zaleceń opartych na dowodach, przeprowadzenie odwróconego szkolenia i produkcja samouczka wideo, w którym uwzględniono kluczowe braki w wiedzy.
•    Przeprowadzenie odwróconego szkolenia, produkcja samouczka wideo i stworzenie narzędzia oceny ERZ
•    Przygotowanie narzędzia oceny ERZ " Efektywna ERZ w nowej normalności".

Partnerzy:
 • FEDERACJA ZWIAZKOW ZAWODOWYCH METALOWCOW I HUTNIKOW W POLSCE (PL)
 • Republiková únia zamestnávatelov (SK)
 • INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION ASSOCIATION DE FAIT (BE)
 • Unija slobodnih sindikata Crne Gore/Union of Free Trade Unions of
 • Montenegro (ME)
 • FIEQUIMETAL - FEDERACAO INTERSINDICAL DAS INDUTRIAS METALURGICAS, QUIMICAS, ELECTRICAS, FARMACEUTICA, CELULOSE, PAPEL, GRAFICA, IMPRENSA, ENERGIA E MINAS (PT)
 • CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (ES)
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije (RS)
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
 • Birlesik Metal Iscileri Sendikasi (TR)
 • Serbian Association of Employers (RS)
 • Comisiones Obreras de Industria (ES)

Materiały video:

1.    Kick off Meeting Video: Link 1st video
2.    Face to Face Training Video: Link 2nd video
3.    Online Workshop Video: Link 3rd video
4.    Research Activity Video: Link 4th video
5.    EWCs Assessment Tool Video: Link 5th video

 
EwepCe skuteczne i funkcjonalne Europejskie Rady Zakładowe (ERZ) w erze postcovidowej


Czas trwania projektu: 2022- 2024

Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter