Status:

Projekt

Podziel się

EWepCe Efektywne i dobrze funkcjonujące ERZ w erze post - Covid.


Projekt dotyczy niewystarczającego zaangażowania pracowników w projektowanie i wdrażanie działań na poziomie przedsiębiorstwa w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie zmianą i procesy restrukturyzacji po Covid-19 zachodzące w przemyśle metalowym. Główny cel: rozwój zaangażowania pracowników w zatrudnionych w korporacjach ponadnarodowych w całej UE, w szczególności poprzez podniesienie świadomości i zdolności przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz poprawę efektywności pracy europejskich rad zakładowych (ERZ) w gospodarce post-pandemicznej.
    
Celem projektu jest wyjaśnienie:
•    Udziału pracowników w projektowaniu i wdrażaniu działań mających na celu przeciwdziałanie wpływowi COVID-19 na siłę roboczą. 
•    Ponadnarodowej współpracy pracodawców i pracowników w zakresie wdrażania konkretnych odpowiedzi na wyzwania stawiane pracownikom przez pandemię Covid-19. Poprzez wspólną pracę mającą na celu opracowanie zaleceń opartych na dowodach i środków rozpowszechniania umożliwiających dotarcie do krajów partnerskich.

 Cele badania będą realizowane poprzez następujące działania:
•    Badanie krajowe 
•    Raport porównawczy
•    Opracowanie wspólnych zaleceń opartych na dowodach, przeprowadzenie odwróconego szkolenia i produkcja samouczka wideo, w którym uwzględniono kluczowe braki w wiedzy.
•    Przeprowadzenie odwróconego szkolenia, produkcja samouczka wideo i stworzenie narzędzia oceny ERZ
•    Przygotowanie narzędzia oceny ERZ " Efektywna ERZ w nowej normalności".

Partnerzy:
FEDERACJA ZWIAZKOW ZAWODOWYCH METALOWCOW I HUTNIKOW W POLSCE (PL)
Republiková únia zamestnávatelov (SK)
INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION ASSOCIATION DE FAIT (BE)
Unija slobodnih sindikata Crne Gore/Union of Free Trade Unions of
Montenegro (ME)
FIEQUIMETAL - FEDERACAO INTERSINDICAL DAS INDUTRIAS METALURGICAS, QUIMICAS, ELECTRICAS, FARMACEUTICA, CELULOSE, PAPEL, GRAFICA, IMPRENSA, ENERGIA E MINAS (PT)
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (ES)
Samostalni sindikat metalaca Srbije (RS)
FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
Birlesik Metal Iscileri Sendikasi (TR)
Serbian Association of Employers (RS)
Comisiones Obreras de Industria (ES)

Czas trwania projektu: 2022- 2024
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 
 
Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter