Szkolenia dla członków europejskich rad zakładowych
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Szkolenia dla członków europejskich rad zakładowych


Instytut Spraw Publicznych opracowała materiały szkoleniowe dla członków europejskich rad zakładowych. Są to działania w ramach projektu EWEPCE o którym pisaliśmy tutaj. 

W obecnej fazie projektu Federacja Zwiazków Zawodowych Metalowców i Hutników przystępuje do organizacji międzynarodowych szkoleń. Szkolenia prowadzi Instytut Spraw Publicznych.
 
Tematyka europejskich rad zakładowych (czyli przedstawicielstw pracowniczych w korporacjach ponadnarodowych) jest w chwili obecnej bardzo aktualna. Komisja Europejska przystąpiła do tzw. drugiej fazy konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi. Celem konsultacji jest ocena projektowanych zmian mających na celu wzmocnienie tej formy przedstawicielstwa. 

Europejskie Rady Zakładowe. Pakiet narzędzi szkoleniowych związanych z pandemią Covid-19 dla członków ERZ w przemyśle metalowym 

PL - 22 ME Effective and well-functioning

Zapisz się do newslettera
Newsletter