Kobiety w wyborach 2023. Jak zapewnić równowagę płci w parlamencie? (video)
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Równość płci Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Kobiety w wyborach 2023. Jak zapewnić równowagę płci w parlamencie? (video)


Instytut Spraw Publicznych, w ramach Obserwatorium Równości Płci, wraz z ekspertkami Gender Solution systematycznie monitorują obecność i rolę kobiet w kolejnych wyborach, badają uwarunkowania nierówności w dostępie do sfery publicznej i formułują rekomendacje mające na celu uzyskanie większej równości w tej sferze.

  
Ustawa wprowadzająca kwoty płci na listach wyborczych weszła w życie w 2011, w tym roku będziemy więc świadkami czwartych wyborów parlamentarnych, w których partie zobligowane są do umieszczenia na listach wyborczych minimum 35% osób kandydujących z niedoreprezentowanej płci. Choć od wprowadzenia kwot obserwujemy stopniowy wzrost udziału kobiet w parlamencie, to nadal nie przekroczył on 30-procentowej masy krytycznej, która pozwala grupie mniejszościowej odgrywać realny wpływ na proces decyzyjny w danej instytucji. 

Co partie polityczne robią, by po wyborach w 2023 roku próg 30% udziału kobiet został osiągnięty? Jakie strategie ma opozycja demokratyczna, by nie tylko móc przejąć rządy, ale też zapewnić realny głos kobiet w tym procesie? Na te pytania  szukałyśmy odpowiedzi wraz z liderkami głównych partii opozycyjnych podczas debaty "Kobiety w wyborach 2023. Jak zapewnić równowagę płci w parlamencie?" w której udział wzięły Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Lubnauer, Joanna Mucha i Joanna Scheuring-Wielgus. Debatę poprzedziła prezentacja „Czy kwoty płci wystarczą? Udział kobiet w procesie wyborczym w Polsce w XXI wieku”.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter