Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Raport z badania poradnictwa zaprezentowany na konferencji w Sejmie


W Polsce nie wykorzystuje się potencjału poradnictwa, a kolejne systemowe regulacje dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej nie mogą doczekać się realizacji – do takiego wniosku doszli uczestnicy debaty w Sejmie.

 
Wnioski i rekomendacje płynące z kompleksowego raportu z badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, które na skalę ogólnopolską po raz pierwszy przeprowadził Instytut Spraw Publicznych w 2012, były dyskutowane na konferencji w Sejmie z politykami, urzędnikami, samorządowcami, przedstawicielami środowisk prawniczych, reprezentantami instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój poradnictwa.Konferencja „Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny, efekty działania, możliwości wykorzystania w polityce społecznej państwa” odbyła się 9 lipca 2013, a patronowała jej sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Po przywitaniu gości przez Agatę Winiarską, koordynującą projekt „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” i prof. Beatę Łaciak, członka zarządu ISP, ekspert kluczowy Tomasz Schimanek zaprezentował i omówił wybrane wyniki badania. Następnie prof. Jolanta Arcimowicz z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim komentarzu zwróciła uwagę na pożytki płynące z poradnictwa a także opowiedziała o tym, co jej zdaniem zagraża poradnictwu obecnie. Razem z raportem na konferencji rozpowszechniana była ekspertyza prof. Arcimowicz o społecznym potencjale poradnictwa.


W części drugiej konferencji odbył się panel moderowany przez Tomasza Schimanka z udziałem reprezentantów środowisk i instytucji, które od lat działają na rzecz wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce. O celach i korzyściach płynących z takiego rozwiązania dyskutowali ze sobą: posłowie Sławomir Piechota i Robert Kropiwnicki, Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Iwona Kujawa z Ministerstwa Sprawiedliwości, Leszek Bosek z Fundacji Academia Iuris, Maciej Bobrowicz jako prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Grzegorz Kubalski reprezentujący Związek Powiatów Polskich. W ostatniej części uczestnicy panelu odpowiadali na pytania z sali.


 
  • Zapraszamy do zapoznania się z raportem: „Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości”, pod red. A. Peiserta, T. Schimanka, M. Waszaka, A. Winiarskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 >>>
  • a także broszurą streszczającą raport: „Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje”, pod red. T. Schimanka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 >>>
  • i ekspertyzą dotyczącą znaczenia poradnictwa dla rozwiązywania prawnych problemów i sporów w społeczeństwie polskim: J. Arcimowicz, „Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Analizy i Opinie nr 132/2013 >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter