Rok publikacji: 2013

Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje

Pobierz publikację:
Publikacja w sposób kompleksowy opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Po raz pierwszy podjęte na szeroką skalę ogólnopolskie badanie tej problematyki pozwoliło opisać obecny stan poradnictwa prawnego i obywatelskiego, z uwzględnieniem perspektyw różnych aktorów społecznych: usługodawców, beneficjentów i instytucji wspierających. Poza głównymi wnioskami, analizowany jest też potencjał zmian, w tym społeczne, prawne i finansowe uwarunkowania przyszłego rozwoju poradnictwa. Publikacja przybliża najważniejsze tezy i rekomendacje sformułowane przez autorów badania, które jednocześnie stanowią ważny głos w dyskusji nad potrzebą wprowadzenia w Polsce systemu bezpłatnej pomocy prawnej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter